SCHAGEN - Als extra dienstverlening willen we als gemeente de mogelijkheid aanbieden om reisdocumenten thuis te laten bezorgen. Voor dit bezorgen brengen we kosten in rekening. Over deze mogelijkheid van het thuisbezorgen en de hoogte van de kosten vergadert de gemeenteraad op 24 april.

Een paspoort en een identiteitskaart zijn reisdocumenten, die gemeenten sinds kort bij de inwoners thuis of op hun werk mogen bezorgen. Ook wij van gemeente Schagen willen deze dienstverlening graag bieden en hiermee onze dienstverlening verbeteren. De inwoner kan zelf aangeven waar en wanneer het paspoort of de identiteitskaart bezorgd moet worden. Dit kan ook op zaterdag en ’s avonds ; thuis of op het werk.

Gecertificeerd bedrijf bezorgt

Het thuisbezorgen mag alleen een gecertificeerd bedrijf doen. Voor Schagen is dat AMP Groep. Dit bedrijf werkt al voor meerdere gemeenten en voldoet aan de eisen die het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft gesteld.

De kosten die gemeente voor het bezorgen in rekening brengt, zijn € 12,95. Komt er op hetzelfde adres en tijdstip een document bij, dan kost dat niet nogmaals € 12,95 maar € 4,95. Als de raad 24 april instemt, kunnen inwoners vanaf 1 mei hun paspoort of identiteitsbewijs thuis laten bezorgen. Na één jaar bekijken we of het thuisbezorgen goed werkt in alle dorpen en stad van gemeente Schagen.