HOLLANDS KROON - De laatste tijd komen er bij ons regelmatig meldingen binnen over parkeeroverlast. Een auto die fout geparkeerd staat of een auto die juist op een gevaarlijke plek neergezet is.

Er wordt dan gevraagd of de gemeente hier op kan gaan handhaven.

70% van de regels geschrapt

In 2015 hebben we 70% van de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geschrapt. Veel van de regels die hierin stonden gingen over gedrag en fatsoensnormen. Inwoners kunnen dat soort zaken prima samen regelen en elkaar aanspreken op het gedrag. Daarom bestaat onze APV alleen nog uit een klein aantal regels die vooral gaan over veiligheid.

Spreek elkaar aan!

Ziet u dat iemand zijn of haar auto hinderlijk neerzet of juist parkeert in een parkeerverbod zone? Spreek hem of haar dan aan en probeer het eerst onderling op te lossen. Komt u er op één of andere manier toch niet uit? Schroom dan niet om contact met de gemeente op te nemen. Dan gaan zij kijken wat zij voor jullie kunnen betekenen en als het nodig is treden we handhavend op.