SCHAGEN - In eerdere besluitvorming is door het college van burgemeester en wethouders van onze gemeente besproken of het ook na sluitingstijden van het Makado, in de avonduren, mogelijk zou zijn om te parkeren op het parkeerdek van het Makado. Dit vanwege de mogelijke beperkte parkeermogelijkheden in het centrum van Schagen. Inmiddels is er onderzoek gedaan en de voor- en nadelen van het openstellen van het parkeerdek zijn hierbij op een rij gezet. De conclusie is dat het parkeerdek van Makado geheel beschikbaar blijft, zoals de huidige situatie is, voor het (winkelend) publiek. Wethouder Cor Quint zegt, “Ik vind het ook vanzelfsprekend dat het parkeerdek gebruikt wordt, waarvoor deze bedoeld is. Namelijk voor bezoekers van onze ondernemers in het centrum. Het blijkt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn in de avonduren voor overige parkeerders, zoals inwoners.”


Redenen om de situatie niet te veranderen

Het centrum van Schagen heeft een krachtig winkelgebied met levendige horeca. Zeker nu het Makado Centrum bezig is met een uitbreiding en renovatie. Hierbij breidt het winkelaanbod niet alleen uit. Ook het parkeerdek breidt uit van 282 naar 429 parkeerplaatsen. Hiervan zijn er 75 parkeerplaatsen die moeten worden gecompenseerd omdat ze aan de noordzijde van het Makado en bij ’t Vosje verloren zijn gegaan ten gevolge van de uitbreiding van het gebouw. De overige 72 parkeerplaatsen betreffen de netto-toename van het aantal parkeerplaatsen. Dit wordt gedaan omdat het winkelcentrum groter wordt en naar verwachting meer bezoekers zal trekken.

Om de inwoners en bezoekers goed te bedienen, vinden wij het belangrijk om het parkeerdek van Makado open te houden voor bezoekers. Het openstellen van het parkeerdek voor permanent parkeren valt niet binnen de mogelijkheden blijkt na onderzoek. Daarnaast sluit de openstelling niet aan bij de ontwikkelvisie stad Schagen, waarin staat aangegeven dat we de openbare ruimte in de toekomst autoluwer willen maken en het centrum aantrekkelijker willen maken voor fietsers en voetgangers. Verder zou het er naast hoge kosten voor kunnen zorgen dat omwonenden het parkeerdek gebruiken als permanente parkeerplek. Ook is overwogen of dit met vergunningen of betaald parkeren kan worden ondervangen. Op dit moment is er geen steun voor betaald parkeren. Daarom blijft het parkeerdek open tijdens de openingstijden van het Makado winkelcentrum.

Andere oplossingen

Andere oplossingen voor het parkeren in het centrum van de stad Schagen worden de aankomende tijd onderzocht en uitgewerkt. Deze voorstellen legt de gemeente voor aan de gemeenteraad.