PETTEN - Op 15 maart ondertekenden wethouder Jelle Beemsterboer, Peter Langenberg, ontwikkelaar van ZeemanVastgoed en Guido Scholtens van Scholtens Projecten een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van woningen in Petten. Partijen maken zich samen sterk voor woningbouw in Petten. Wethouder Beemsterboer: “De behoefte aan woningen is groot. Deze partijen hebben het voormalig industrieterrein van HHNK gekocht met het oog om daar woningen te realiseren. Op initiatief vanuit het dorp wordt eerst onderzoek gedaan naar een ruil met de voetbalvelden, zodat er een nieuwe wijk dichtbij het centrum kan komen. Dit is de uitbereiding waar Petten de komende jaren weer mee vooruit zou moeten kunnen, mooi voor het dorp!”

Onderhoudsterrein HHNK

Het voormalig HHNK terrein aan de Zuiderhazedwarsdijk kan een belangrijke rol spelen in de woningbouwopgave van Petten. Wij brengen aan de hand van de omgevingsvisie en een geactualiseerde structuurvisie locaties in kaart waar nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden in Petten. Daar kan de ruimte op het HHNK terrein een belangrijke rol bij spelen. Dit gebeurt in nauwe afstemming met diverse stakeholders, waaronder omwonenden, dorpsraad Petten, klankbordgroep Petten en de Provincie Noord-Holland.

Peter Langenberg (directeur Zeeman): “Scholtens en Zeeman werken al succesvol samen in Noord-Holland, zoals in Holenkwartier te Hoorn. Ook voor Petten willen we een wijk ontwikkelen waar het goed wonen is, met water en groen in de directe omgeving. Een wijk voor starters op de woningmarkt en voor doorstromers, voor kleine huishoudens en voor gezinnen.”

Guido Scholtens (directeur Scholtens): “Petten is een zeer bijzonder dorp met een rijke geschiedenis. Voor ons is het ook belangrijk dat de wijk ook goed past en aansluit op het dorp Petten. Daarom gaan we ook uitvoerig in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden.”

Wie belangstelling heeft om in Petten te wonen? Kan zich aanmelden via wonen-petten.nl