BURGERBRUG - Op 7 november 2018 om 11.30 uur worden in het bijzijn van wethouder Jelle Beemsterboer en hoogheemraad Jan Kramer twee historische kanonnen van de voormalige buitenplaats Croon en Bergh uitgegraven. Voor het eerst sinds lange tijd zijn de twee historische wapens dan geheel zichtbaar. Archeoloog John van Lunsen schenkt, mede namens de Wooncompagnie en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de kanonnen aan de gemeenschap, aan gemeente Schagen.

Bijzondere vondst
De kanonnen zijn bij toeval gevonden door archeoloog John van Lunsen bij zorgboerderij 'Croon en Bergh', Grote Sloot 91 Burgerbrug. De kanonnen zijn vermoedelijk uit 18e eeuw. Zij gaven, aan weerszijden van de oprit, de ingang van voormalige buitenplaats 'Croon en Bergh' aan. Het historisch materiaal zit in een berm die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in eigendom heeft. Dankzij hoogheemraad Jan Kramer is de uitgraving nu mogelijk geworden. De nabijgelegen zorgboerderij is eigendom van de Wooncompagnie. Beide organisaties schenken de kanonnen aan de gemeente.

Kannonnen als entreepaaltje
In onbruik geraakte – of verouderde- kanonnen werden vaker als markering van een toegang gebruikt; voor 2/3 deel verticaal ingegraven, waarbij het nog zichtbare bovengrondse deel van de loop gelijkenis vertoond met het later bekende 'Amsterdammertje' (paaltje). In de loop van het kanon werd een overmaats kogel geslagen om het open gat af te sluiten, waarmee het uiteinde van de loop tevens een afgeronde vorm kreeg. Bij een aantal buitenverblijven in de Zijpe stonden in het verleden 'afgedankte' kanonnen naast de inrit van de boerderij.

Buitenplaats Croon en Bergh
De naam van de buitenplaats 'Croon en Bergh' is afgeleid van de familienamen Croon(en) en Heijmenberg(h), de achternamen van de ouders van Mr. Gerardus Bernardus Heijmenbergh, een Alkmaarse advocaat en heemraad van de Bergermeer, Schermer, Zijpe en Wieringerwaard, die in de 18e eeuw op bewuste plek een buitenverblijf had. De kanonnen zijn vermoedelijk uit dezelfde tijd (18e eeuw).

Zeldzaam
Veel van dit soort kanonnen werden in de jaren '60 van afgelopen eeuw opgeruimd; voor oud ijzer en particuliere verkoop. De kanonnen die dit lot ontliepen, waren inmiddels niet meer zichtbaar, verscholen of weggezakt onder maaiveldhoogte in bermen. Deze van ‘Croon en Bergh’ zijn daar een voorbeeld van.

Vervolg
Nadat de kanonnen zijn uitgegraven worden ze verplaatst naar de gemeentewerf waar ze gerestaureerd worden. Daarna krijgen ze een gepaste plaats.