SCHAGEN - Dinsdag 14 november heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente Schagen geoordeeld dat het plan voor de ontwikkeling van het centrumgebied in de wijk Waldervaart in Schagen opnieuw bekeken moet worden.


“Er blijkt dat er te weinig rekening werd gehouden met bijvoorbeeld veiligheid en wensen van gebruikers en omwonenden. Omdat we een heel duidelijk, gemeenschappelijk doel voor ogen hebben, vinden wij het belangrijk dat het plan terug naar de tekentafel gaat. Zodat we het doel kunnen behalen.

Simco Kruijer

Wethouder

Doel

Het doel voor dit project is: samen met de belangrijkste stakeholders komen tot een mooi, duurzaam en toekomstbestendig centrumgebied van Waldervaart, dat een nieuw hart van de wijk vormt en waarin functies in het kader van winkelen, sport, onderwijs, welzijn en zorg elkaar versterken en waar ‘ontmoeten’ door de inrichting van de openbare ruimte wordt aangemoedigd. Delen van het plan, waaronder het opwaarderen van het park en de verbouwing van de supermarkt, zijn inmiddels al uitgevoerd. De onderdelen die nog niet uitgevoerd zijn; de nieuwe sportzaal, het integraal Kindcentrum en de appartementengebouwen, inclusief omliggend openbaar gebied, parkeren en ontsluitingen.

Nieuwe inzichten

In de plannen die er lagen was, bleek uit vervolggesprekken met de IKC-besturen, er te weinig rekening gehouden met bijvoorbeeld de sociale veiligheid, maar ook met de positie van de bepaalde gebouwen. Daarnaast hebben we veel weerstand gekregen van omwonenden over onder meer de hoogte van de appartementengebouwen en vinden we dat we nog meer moeten werken aan het creëren van draagvlak onder de Waldervaartbewoners.

Deze stap levert weliswaar vertraging op, dat realiseren wij ons heel goed. Wij vinden het belangrijk dat het plan toch teruggaat naar de tekentafel, ook omdat het nooit ten koste mag gaan van een gezonde omgeving voor onderwijs en veilig sporten,” benadrukt wethouder Puck de Nijs nogmaals.

Dit alles heeft erin geresulteerd dat het college heeft besloten om het plan helemaal opnieuw te bekijken. Dit doen wij niet alleen. Hiervoor hebben wij de bewoners van de wijk hard nodig. In de brief die deze week huis-aan-huis in deze wijk wordt verspreid leggen wij uit wat de stand van zaken is en wat wij gaan doen. Iedereen die op de hoogte wil blijven van alle ontwikkelingen aangaande het centrumgebied kan zich nog steeds aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via de webpagina Waldervaart.