SCHAGEN - Landbouwmachines hoger dan 4 meter zijn wettelijk niet meer toegestaan op de openbare weg. Voor deze machines komen nu speciale ontheffingen die door ons verstrekt worden. Dit gebeurt op twee momenten in het jaar: vóór 1 juni en vóór 1 september. Deze afspraak is gemaakt in samenspraak met politie, een vertegenwoordiging van LTO, belangenvereniging Cumela en loonbedrijf Fa. Sneekes.


De landbouw is in Schagen een belangrijke economische activiteit. Er rijden in onze gemeente naar verwachting enkele tientallen landbouwvoertuigen rond die hoger zijn dan 4 meter. De machines komen vooral voor in de bollenteelt in de vorm van strodekmachines, stro-afhalers en bollenplantmachines. Het risico op ongevallen is klein, dus wordt er eenmalig een ontheffing verstrekt die 5 jaar geldig is. Het voorstel wordt op 2 maart in de oordeelsvormende vergadering behandeld en op 30 maart in de raad. Na deze 5 jaar wordt er opnieuw geëvalueerd.

Hans Heddes: “Wij willen onze agrariërs hiermee tegemoet komen. Door het verstrekken van een ontheffing, kunnen ze hun werk blijven doen. Ook wordt met dit voorgenomen besluit dezelfde regels gehanteerd als in de rest van regio, zodat deze voertuigen in een groot gebied gebruikt kunnen worden.”