SCHAGEN - Wat vinden inwoners, ondernemers en bezoekers van het strand en strandbeleid in de gemeente Schagen? Die vraag staat centraal in de evaluatie over het strandbeleid; beleid dat in 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Burgemeester Marjan van Kampen: ”Hoewel het beleid slechts 2 jaar oud is, willen wij tóch graag weten wat inwoners, ondernemers en bezoekers er van vinden. Wat is goed en wat kan beter? Dat horen wij graag. Daarom krijgen inwoners die lid zijn van ons online inwonerspanel 14 februari een enquête gemaild met allerlei vragen over het strand.”

Het online inwonerspanel is een panel waarvan inwoners uit de gemeente Schagen lid kunnen worden. Zij krijgen automatisch een mail met de vraag om mee te doen. “Veel bezoekers die onze stranden bezoeken, wonen echter niet in onze gemeente,” aldus Marjan van Kampen. “Natuurlijk willen wij ook van hen weten wat hun mening is. Daarom kunnen ook mensen die geen lid zijn van ons panel via onze website de enquête invullen.” De enquête loopt van 14 februari tot en met 24 februari en kunt u invullen via www.startvragenlijst.nl/schagen

Waarom strandbeleid?
In het strandbeleid staan de ’spelregels’ voor het gebruik van het strand en de zee. Bijvoorbeeld over het loslopen van honden, waar watersporters terecht kunnen en waar niet en het gebruik van jetski’s. Wij hebben het strandbeleid gemaakt omdat het om een openbaar gebied gaat, dat normaal gesproken voor iedereen toegankelijk is. En omdat er veel verschillende doelgroepen gebruik maken van het strand en dat niet allemaal op dezelfde manier doen, is het belangrijk om duidelijke spelregels voor het gebruik van het strand te hebben.