SCHAGERBRUG - Het plan voor 45 woningen op een voormalig voetbalveld in Schagerbrug is een stap dichterbij. Op deze locatie is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit plan vastgesteld. Het plan biedt ruimte voor de realisatie van circa 45 woningen. Met daarbij behorende voorzieningen, zoals parkeren, spelen, groen en water.


Wethouder Jelle Beemsterboer: “Er is een grote vraag naar woningen in Schagerbrug. Daarvoor bouwen we bij Buitenvaert, maar dat zal niet voldoende zijn om aan de vraag in het dorp te voldoen. Het vaststellen van dit plan een belangrijke stap in het proces om te komen tot meer nieuwbouw in Schagerbrug. Nu er duidelijkheid is over de uitgangspunten, kunnen we samen met de mensen in het dorp een mooi plan gaan maken.”

Bij een inloopbijeenkomst in september 2020 stonden twee stedenbouwkundige discussiemodellen centraal. De uitkomsten van de bijeenkomst zijn verder uitgewerkt tot dit stedenbouwkundig plan. In het plan is het mogelijk om verschillende typen woningen te realiseren. Er is veel ruimte voor sociale huur- en goedkope koopwoningen. Daar hechten wij waarde aan. De bomenpartij rondom het terrein heeft niet per definitie een vaste waarde, maar we willen wel een groene wijk. Bij de invulling van het groen is flexibiliteit een vereiste. Het kan dus zijn dat de huidige windsingel gedeeltelijk verdwijnt.

Het stedenbouwkundigplan vormt de basis voor het bestemmingsplan en de aanbesteding voor de realisatie van de woningbouw. Dit betekent niet dat het stedenbouwkundig plan ook precies zo gerealiseerd zal worden. Het plan beschrijft de verplichte uitgangspunten waar het plan aan moet voldoen. Bijvoorbeeld dat er een groot deel sociale huur en goedkope koopwoningen worden gerealiseerd.

De volgende stap is verandering van het bestemmingsplan. Dat gaat van sport naar woongebied. Daar is een bestemmingsplantraject voor nodig. Ook gaan we in gesprek met de Wooncompagnie. Omdat er sociale huurwoningen nodig zijn. Ook is er voorbereiding nodig met projectontwikkelaars en aannemers. Zij zullen degenen zijn die de woningen echt gaan bouwen. Nader bericht hierover brengen we zo spoedig mogelijk naar buiten.