SCHAGEN - Maandag 11 juli hebben de viskraamondernemers met het gemeentebestuur om tafel gezeten. Onderwerp van dit gesprek was hoe en op welke tijdelijke locatie de ondernemers hun werkzaamheden, inclusief het bakken van vis, weer op kunnen pakken zonder hierbij geuroverlast te veroorzaken.


De viskramen worden naar het meest zuidelijke deel van de verkoopstrook aan de Nieuwstraat verplaatst, zoals de omwonenden al eerder hadden geopperd. Samen met de ondernemers is afgesproken dat opnieuw geuronderzoek wordt uitgevoerd om te onderzoeken of de geuroverlast op deze plek onder de norm blijft. Als dat niet zo is, verhuizen de kramen naar een andere tijdelijke locatie. Burgemeester Marjan van Kampen: “Het was een goed en constructief gesprek, waarin de ondernemers ook aangaven bereid te zijn er alles aan te doen om aan de milieuregels te voldoen. Het was goed om te merken dat zij samen met ons naar een oplossing wilden zoeken.”

Overtreding beëindigd

Met het verplaatsen van de viskramen naar deze locatie en de aanpassingen die de ondernemers aan hun viskraam hebben gedaan, hopen we dat de geuroverlast over is. “Of dat zo is, zal binnen een paar weken blijken uit een nieuw geuronderzoek,” licht burgemeester Van Kampen toe. “Als het blijkt dat ook hier de milieunorm wordt overtreden, zullen we wederom in gesprek moeten. En verplaatsen ze naar een andere locatie.” Doordat het hele centrum van Schagen verandert, werken we als de gemeente ondertussen aan nieuw beleid voor ambulante handel. Tot die tijd hoopt zij dat de viskramen op deze plek kunnen blijven staan.

Opdracht gemeente; stop met bakken

Afgelopen dinsdag 5 juli gaven we opdracht om te stoppen met vis bakken aan de eigenaar van de viskraam die op dinsdag en woensdag aan de Nieuwstraat staat. Dit kwam nogal plotseling over en leidde tot veel verontwaardiging. Ook omdat de tijdelijke locatie waar de viskraam staat, juist op aangeven van ons is gekozen. De ondernemers waren op de hoogte van mogelijke beperkingen en, om te voorkomen dat de dwangsom moest worden betaald, waarschuwden we op dinsdag dat de viskraam per direct niet meer mocht bakken. De ondernemers mochten nog steeds hun standplaats innemen. Maar omdat niet aan de milieunorm werd voldaan, werd bakken en frituren op deze plek verboden.

Geuroverlast

Eind vorig jaar kregen we klachten binnen over de geuroverlast. Daarop schakelden wij als gemeente een gespecialiseerd bedrijf in om onderzoek te doen. Helaas was de uitslag dat er te veel geuroverlast was. Daarom moesten we op 12 april 2022 een last onder dwangsom opleggen, om de overtreding te beëindigen. Behalve stoppen konden de ondernemers ook proberen de overlast te verminderen met een ontgeuringsinstallatie. Dat kozen zij, maar helaas bleek die niet voldoende. Daarom moesten we handhaven.