SCHAGEN - Eind januari start de bouw van het nieuwe skatepark Muggenburg. Het is ontworpen samen met skaters, steppers en in-line skeeleraars. In april is het park klaar voor gebruik.


Wethouder Hans Heddes: “Dit is een prachtig resultaat van een burgerinitiatief. Iedereen heeft goed samengewerkt om tot dit moderne skatepark te komen. Skaters, steppers, in-line skeeleraars en omwonenden. Dat geeft goede energie. Ik vind het belangrijk dat onze jeugd een plek heeft om elkaar te ontmoeten en te sporten. De jeugd is de toekomst van onze gemeente.”

De gespecialiseerde aannemer Skate-On heeft het ontwerp gemaakt. Het sluit perfect aan bij alle wensen. Zo is het basketbalveld bij het skaten betrokken, waardoor het een samenhangend geheel is geworden.

Overlast
We proberen als gemeente Schagen de overlast van de bouw tot een minimum te beperken. Er wordt een toegangsroute vanaf de Spartahal aangelegd. Gedurende 8 weken is het terrein afgesloten met bouwhekken. De Trambaan is beperkt toegankelijk wegens de werkzaamheden. Indien nodig voor de veiligheid wordt de Trambaan soms afgesloten. Dit wordt met borden aangegeven.