SCHAGEN - Afgelopen week is er een mooi bijenhotel geplaatst in het parkje aan de Laan in Schagen. Op verschillende plekken in de gemeente neemt men maatregelen die goed zijn voor insecten. Zo plant men veel verschillende soorten planten en bomen, worden bepaalde bermen minder gemaaid en komen er op diverse plekken insectenhotels.


“Met insectenhotels en passende beplanting geven we de bijen een steuntje in de rug en is het ook leuk om te zien voor omwonenden”, licht wethouder Hans Heddes toe.

Biodiversiteit
Er is wereldwijd aandacht voor het verlies van verschillende dieren en planten. De gemeente Schagen vindt dat men een belangrijke steen moet bijdragen aan het voorkomen van dit verlies/ het ombuigen van deze trend. Met de programma’s ‘Bollen en bijen’ en ‘Schagen groeit door!’ draagt men bij aan het behoud en de groei van verschillende soorten dieren en planten.