SCHAGEN - Op woensdagavond 2 februari 2022 organiseerde de gemeente Schagen, in samenwerking met LTO Noord, een digitale informatiebijeenkomst over microturbines bij agrarische bedrijven. Iets meer dan 50 geïnteresseerden bezochten deze bijeenkomst. ”De avond verliep prettig waarbij goede inhoudelijke vragen gesteld werden door de aanwezigen,” aldus wethouder Hans Heddes: “Ik ben blij te zien dat de agrariërs in deze regio zo enthousiast werken aan duurzaam opwekken van energie.”


Bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst kregen aanwezigen informatie over de mogelijkheden van het plaatsen van microturbines op agrarische percelen en werden vragen beantwoord. De vragen varieerden van “hoe lang gaat een microturbine mee” tot “houdt de aanvrager nog wel voldoende inspraak over de plaats van de windturbine op zijn bouwvlak”. Op veel vragen kon al gelijk antwoord gegeven worden. De vragen die niet beantwoord werden, worden op een later tijdstip beantwoord in een ‘Vraag- en antwoordnotitie’. Deze wordt naar alle aanwezigen toegestuurd en geplaatst op de pagina Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord.

Beleid

Wij bereiden nu een beleidsnotitie voor. Hiermee wordt het mogelijk om onder voorwaarden op een agrarisch bouwvlak maximaal 1 microturbine te bouwen. Een microturbine is een kleine windmolen tot 15 meter ashoogte die elektriciteit opwekt. Ashoogte is de hoogte zonder de rotorbladen. Het beleid bevat diverse afbeeldingen en landschapsopstellingen als voorbeeld. Met het beleid en daarin opgenomen afwegingskader kunnen aanvragen voor de plaatsing van deze kleine windmolens helder en sneller worden getoetst en afgehandeld. De planning is om het beleid met afwegingskader in de zomer 2022 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen. In maart/april volgt een inspraakronde. Een ieder die dat wil kan zijn bedenkingen aangaande de beleidsnotitie indienen.

Regionale Energie Strategie

Naar aanleiding van de RES Noord-Holland Noord 1.0 hebben verschillende organisaties in de Kop van Noord-Holland een kader ontwikkeld waarin de voorwaarden staan voor microturbines op agrarische erven. In de aanloop naar de Regionale Energie Strategie (RES), in 2020, is gebleken dat men microturbines voor agrarische bedrijven wel ziet zitten onder bepaalde voorwaarden. De gemeenten Schagen en Den Helder, de provincie Noord-Holland, Liander de Land- en Tuinbouworganisatie LTO en Mooi Noord-Holland waren hierbij betrokken. Dit kader is te vinden op de pagina Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord.