'T ZAND - Maandagmiddag 15 augustus ontvingen de twee volwassen kinderen van Piet Pronk een Mobilisatie Oorlogskruis voor hun overleden vader. Burgemeester Marjan van Kampen heeft deze postume onderscheiding uitgereikt. Dit vond plaats in het huis waar de heer Pronk woonde, in ’t Zand.


De heer Petrus Maria Pronk werd geboren op 15 augustus 1918 en overleed op 90 jarige leeftijd in 2009. Hij was soldaat in de spannende jaren 1939 en 1940. Als militair in het 21e regiment infanterie was hij destijds gelegerd aan de Grebbelinie. Toen de Duitsers op 10 mei 1940 ons land binnenvielen, troffen zij onverwachte grote tegenstand van de Nederlandse soldaten, juist bij de Grebbeberg. Zodanig dat de Slag om de Grebbeberg, van 11 tot 13 mei, in de geschiedenisboeken staat. Pronk was een van de soldaten die de Duitse legermacht van 23.000 man drie dagen lang niet door de Grebbelinie heen liet dringen. Al die dagen vocht Piet Pronk, in een eenmansbunker, met een mitrailleur tegen die overmacht. Na het bombardement op Rotterdam gaf ons land zich over en eindigde ook de strijd om de Grebbelinie. Een maand na de strijd in 1940 ging Pronk met groot verlof. Hij verhuisde vanuit Warmenhuizen naar ’t Zand en leefde verder als echtgenoot en vader.

Als een militair langer dan 6 maanden in dienst was, in de periode 6 april 1939 tot 3 september 1945, kan hij -onder bepaalde voorwaarden- postuum een belangrijk ereblijk ontvangen. En wel het Mobilisatie-Oorlogskruis, dat door de interim commissie Dapperheidsonderscheidingen (ICDO) postuum aan Piet Pronk is toegekend.

Zijn zoon Peter Pronk en zijn dochter Elly Zeeman-Pronk namen namens hem de onderscheiding in ontvangst. In de ouderlijke woning die nog steeds in eigendom is van de familie Pronk.