CALLANTSOOG - Zaterdag 9 juli heeft burgemeester Marjan van Kampen een Koninklijke onderscheiding, het Compliment van Schagen en vrijwilligersmedailles Openbare Orde en Veiligheid aan vrijwilligers voor de Reddingsbrigade Callantsoog Paal 13 uitgereikt. Dat gebeurde tijdens de feestelijke viering van hun 60 jarig jubileum.


Koninklijke Onderscheiding voor Mark Peeters

Mark Peeters woont in Nieuwegein maar zijn inzet is groot voor Callantsoog en de regio. Hij krijgt een Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de Reddingsbrigade Callantsoog Paal 13, maar ook voor de Reddingsbrigades Nederland en Noord-Holland-Noord, de Nationale Reddingsvloot, de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen

Mark Peeters is vanaf 1992 tot heden actief bij de Reddingsbrigade Callantsoog Paal 13 onder meer als:

  • Bestuurslid Repressie (waterhulpverlening & rampen). Hij was eindverantwoordelijk voor de twee operationele diensten (Strandploeg en de Alarmploeg) en initiatiefnemer en oprichter van de Alarmploeg in 2002.
  • Bestuurslid Opleidingen Hij was verantwoordelijk voor het coördineren, organiseren en afstemmen van de verschillende Lifeguard opleidingen.
  • Coördinator Alarmploeg Hij maakt als coördinator een analyse van een incident en de te verwachten incidentontwikkeling. Deze zorgt voor de juiste alarmering en opschaling van de alarmploegleden. Daarnaast geeft de coördinator voorlichting over de werkzaamheden van de alarmploeg.
  • (Sr.) Lifeguard Hij is begonnen in 1992 als junior lifeguard, en in 1997 werd hij senior lifeguard en postcommandant. Hierbij is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het strandtoezicht.

Naast deze werkzaamheden is Mark Peeters ook actief voor:

  • De Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen, Projectcoördinator

    van 2012 – heden.
  • Reddingsbrigade Noord-Holland Noord, coördinator van 2011 – heden.

  • Nationale Reddingsvloot, verbindingspersoon (Liaison) / Leider Reddingsgroep / Schipper van 1993 – heden

In 2015 is Mark Peeters benoemd tot erelid van Reddingsbrigade Callantsoog Paal 13 en in 2014 heeft hij de vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid ontvangen. In 2021 is hij onderscheiden door Stichting Carnegie Heldenfonds voor een uitgevoerde redding buiten reddingsbrigadeverband.

Op 9 juli 2022 wordt Mark Peeters benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de Reddingsbrigade Callantsoog Paal 13 en vele andere organisaties in Nederland die zich bezighouden met Openbare Orde en Veiligheid.

Mark Peeters is voorgedragen voor deze Koninklijke onderscheiding door het bestuur van de Reddingsbrigade Callantsoog, waarmee ze hun dank voor de grote inzet van Mark uitdrukken.

Het Compliment van Schagen voor Daniella Timmers

Sinds 2014 is Daniella Timmers een actief bestuurslid en penningmeester van de Reddingsbrigade Callantsoog Paal 13. Ze heeft zich in de afgelopen acht jaar ingezet voor het reddingswerk in Callantsoog en omstreken. Daarnaast is zij voor meerdere andere organisaties in Callantsoog actief. Dit alles geheel op vrijwillige basis.

Bestuurslid personeelszaken Reddingsbrigade Callantsoog Paal 13

Een belangrijke functie voor het personeels- en vrijwilligersbeleid van de vereniging. Ze is verantwoordelijk voor borging van de continuïteit en kwaliteit van de strandploeg bij de uitvoering van het toezicht op de stranden van Callantsoog en Groote Keeten.

Penningsmeester Reddingsbrigade Callantsoog Paal 13

Vanaf 1 december 2017 is Daniella Timmer de penningmeester. In deze functie heeft ze gezorgd voor een stabiel bestuur. Ze heeft orde op zaken gesteld ten aanzien van het financiële beleid van de vereniging. Ook heeft ze zich ingezet voor een structureel en duurzame relatie tussen de Reddingsbrigade Callantsoog en de gemeente Schagen.

Inzet als vrijwilliger in het dorp Callantsoog

Daniella Timmers is sinds 2004 zeer betrokken bij evenementen in Callantsoog. Maar ook in het bestuur van de ondernemersvereniging, de dorpsraad en voor het Oranje comité is ze jaren actief of geweest. Ze staat altijd klaar om te helpen. Voor de voetbalvereniging Callantsoog is ze actief geweest als secretaris en ook voor de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Hyksos in Callantsoog heeft ze in het bestuur gezeten.

Danielle Timmers is voorgedragen voor het Compliment van Schagen door bestuursleden van de Reddingsbrigade Callantsoog. Ze willen haar danken voor haar inzet voor de vereniging.

Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid Alarmploeg Paal 13

Marc Bregman is zijn hele leven al verbonden aan het strand en de zee. Het was dan ook niet zo gek dat hij al op jonge leeftijd, nu 36 jaar geleden, lid werd van reddingsbrigade Paal 13. Zijn vader, wijlen Dick Bregman, is een aantal jaar voorzitter van de vereniging geweest. Eind 2005 trad Marc toe tot de alarmploeg. Sindsdien is hij betrokken geweest bij maar liefst 43 uitrukken. Zijn eerste uitruk was op 29 mei 2006. In 2021 maakte Marc een carrière switch en is nu gediplomeerd ambulancechauffeur. Zo neemt Marc nog meer kennis en ervaring mee tijdens de uitrukken van de alarmploeg. Daarnaast is Marc sinds dit jaar ook bevelvoerder van de alarmploeg geworden. Mooie volgende stappen in zijn carrière binnen de openbare orde en veiligheid.

Hij is door het bestuur van de Reddingsbrigade Callantsoog voorgedragen voor de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid. Hiermee spreekt het bestuur dank uit voor jarenlange inzet voor de vereniging.