SCHAGEN - De gemeente Schagen wilt padel graag faciliteren. De groeiende populariteit van padel heeft geleid tot meerdere aanvragen voor padelbanen binnen de stad Schagen.


“Padelen is een populaire sport en zou daarom een aanwinst zijn voor onze gemeente".

Simco Kruijer

Wethouder

Aanvraagprocedure

Om te kijken of het mogelijk is om padelbanen op een locatie te vestigen geldt er voor iedereen een gelijke procedure. Elke conceptaanvraag wordt beoordeeld door interne en eventueel externe adviseurs, er wordt hierbij gekeken naar beleid, regelgeving en de omgeving. Padelbanen zijn immers moeilijk in te passen in een centrumgebied of in de nabijheid van woningen vanwege de hoge geluidsproductie. Op locaties die verder van woongebieden afliggen en waar geen geluidsgevoelige bestemmingen aanwezig zijn, is dit beter in te passen.

Voorstel padelbanen locatie atletiekbaan TAS ’82 afgewezen

Dinsdag 19 maart beoordeelde het college een aanvraag voor het realiseren van padelbanen bij de atletiekbaan TAS ’82. Het college heeft, om een overwogen besluit te kunnen nemen, interne en externe adviezen opgevraagd over zaken als onder meer geluid (milieu, stedenbouwkundige inpassing en de mogelijkheden vanuit het bestemmingsplan en het beleid. Hoewel de interesse in het integreren van padelbanen bij een atletiekbaan begrijpelijk is, heeft het onderzoek duidelijk gemaakt dat dit niet de meest geschikte locatie is. Zo bevinden de beoogde padelbanen zich dichtbij de Veldwachter, liggen er belangrijke elektriciteitskabels direct onder de grond en past padel niet binnen het daar geldende bestemmingsplan en de ontwikkelvisie van Schagen. Het college heeft daarom een negatief besluit genomen op de realisatie van padelbanen op de locatie bij Tas’82. Deze conclusie is het resultaat van een zorgvuldige analyse en overwegingen van verschillende factoren.