SINT MAARTEN - Donderdag 11 april, 13.00 uur, lunchen de bewoners en vrijwilligers van Sint Maartenshof samen met de politie, Woonzorggroep Samen, Woonzorg Nederland en de gemeente Schagen. De bewoners hebben deelgenomen aan een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in hun wooncomplex. Met de lunch, aangeboden door genoemde organisaties, bedanken zij de bewoners voor hun deelname.

De aanleiding voor het onderzoek waren incidenten als diefstallen en vernielingen. De bewoners gaven dat niet altijd door aan de politie. “Van de bewoners kregen wij te horen dat er wel eens onbevoegden in het complex aanwezig zijn. Onder andere is daarop het deurplan aangepast. Ook hebben wij de bewoners van informatie voorzien, zodat zij ook melding gaan doen. Dit is gebeurd in een voorlichting over babbeltrucs. Tevens hebben de bewoners informatie gekregen om bij verdachte situaties de politie te gaan bellen. Zo kunnen we de meldingsbereidheid vergroten”, aldus Eline Berlijn, de wijkagent van (onder andere) het dorp Sint Maarten.

Uit de enquête onder de bewoners kwam ook naar boven dat zij zich wel eens eenzaam voelen. Berlijn: “Senioren die eenzaam zijn, kunnen ook sneller het slachtoffer worden van oplichters. Zij weten niet altijd hoe ze hulpverlenende instanties kunnen bereiken.” Nu er verschillende maatregelen zijn genomen, krijgt het complex de award ‘Samen Veilig Wonen’. Die reikt de burgemeester uit tijdens de lunch.

Ook zal basisschool De Zwerm in verbinding komen met de bewoners. Bij de school horen de kinderen en hun families, dus veel dorpsgenoten. Op de Nationale Pannenkoekendag gaan de kinderen samen met een aantal bewoners pannenkoeken eten. Een van de bewoners wil daartegenover wel voorlezen. Een ander idee is om de jeu de boules baan op te knappen. Die ligt in de tuin van Sint Maartenshof en kan dan door iedereen in Sint maarten bespeeld worden. Om te zorgen dat bewoners van het wooncomplex de hulpverlenende instanties makkelijk kunnen bereiken, is een eenvoudige maar zeer effectieve oplossing bedacht: voor elke bewoner is een kaart gemaakt, waarop de belangrijkste telefoonnummers staan van die instanties.

De lunch wordt nu nog geregeld door de verschillende organisaties. Zij hopen dat de activiteit volgend jaar door enthousiaste vrijwilligers overgenomen kan worden. De organisatie van de Pannenkoekendag is al in handen een vrijwilliger.