SCHAGEN - Woensdag 26 april 2023 tussen 10.30 – 12.00 uur reikte burgemeester Marjan van Kampen – Nouwen aan vier inwoners van Schagen een Koninklijke Onderscheiding uit. Deze vier inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreikingen vonden plaats in het Slot in Schagen: Slotplein 4, 1741 CA Schagen.


De heer Jos Beemsterboer uit St. Maarten

De heer Beemsterboer heeft zich vanaf zijn jeugd ingezet voor verschillende sociale activiteiten. Hij heeft bijvoorbeeld het Discobal in het dorphuis Ahoj in Tuitjehorn opgezet. Daarnaast zette hij zich ook in voor de volleybalsport, hij was voornamelijk actief voor de vereniging De Boemel. In 1987 werd Jos Beemsterboer voorzitter van de lokale afdeling van het CDA in Harenkarspel. Vanaf 1999 is de heer Beemsterboer actief geweest voor de Provinciale Staten. Dit deed hij tot 2007, hierna vervolgde hij zijn weg als wethouder in Schagen en Wormerland. Na het wethouderschap richtte hij samen met Frans van Zwam Vak=Fit op, een opleidingsinstituut dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpt.

Na zijn pensioen houdt de heer Beemsterboer zich nog steeds bezig met zijn gemeenschap en is hij bijvoorbeeld actief in de Paasveevereniging. In zijn woonplaats Valkkoog is hij ook erg actief.

Naast al deze activiteiten stond hij altijd klaar voor zijn gezin. Toen in 1982 zijn vrouw overleed, kwam hij alleen voor de zorg voor zijn vier kinderen te staan. Zijn zoon uit dan ook zijn bewondering hiervoor en heeft hem mede hierom aangedragen.

Jos Beemsterboer wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Wil Adams uit Schagen

Mevrouw Wil Adams heeft een grote rol gespeeld binnen de Sint Christoforusparochie in Schagen. Van 1991 tot 2015 is zij hier vrijwilligster geweest. Ze hield zich vooral bezig met het organiseren van het kinderkoor en de kinderviering.

Daarnaast is mevrouw Adams van 1993 tot 2020 vrijwilligster geweest bij VluchtelingenWerk. Hier begon zij als maatschappelijk begeleider en werd later taalcoach. Vanaf 2016 zet mevrouw Adams zich in voor Wonen Plus Welzijn. Hier is zij nog steeds werkzaam als vrijwillige maaltijdbezorgster. Deze maaltijden worden bezorgd bij mensen voor wie het lastig is zelf de maaltijden te bereiden. Dit kan zijn door bijvoorbeeld leeftijd of ziekte. Tenslotte is Wil Adams al jarenlang betrokken bij de Dorcas Winkel in Schagen.

Naast al deze activiteiten helpt mevrouw Adams al jaren met onder andere schoolwerk en pianoles bij mevrouw Anthiresu thuis. Zij heeft dan ook de Koninklijke onderscheiding voor mevrouws Adams aangevraagd.

Wil Adams wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Frans Siekman uit Warmenhuizen

Frans Siekman staat al zijn hele leven met veel passie in de keuken. Tot ongeveer zijn 40ste levensjaar was hij werkzaam als kok. Hierna werd hij ook leraar consumptieve technieken bij het ROC in Amsterdam.

Daarnaast zet de heer Frans Siekman zich sinds 2010 in als vrijwilliger bij De Duinhap. Dit is een restaurant voor ouderen dat hoort bij de stichting Welzijn Bergen. Nog altijd zet hij zich hiervoor wekelijks in. Elke vrijdag staat er voor de ouderen een 3-gangenmenu klaar, zij kijken hier dan ook erg naar uit.

Ook was hij werkzaam bij Prachtwerk, in het Bolletjescafe in Warmenhuizen. Hier runde hij samen met verstandelijk beperkte mensen het restaurant. Vanwege zijn grote inzet voor ouderen heeft zijn dochter hem voorgedragen.

Frans Siekman wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Rikwin van Zanten uit Schagerbrug

Rikwin van Zanten zet zich al jarenlang in voor de voetbalvereniging Vesdo. Als actief lid zette hij zich in voor de jeugd, door het geven van trainingen. Daarnaast is hij 12 jaar lang vaste trainer geweest van het eerste elftal en is hij vaak scheidsrechter. Vanaf 2012 is Rikwin van Zanten bestuurslid en kantinecoördinator. Naast het reguliere voetbal, is Rikwin van Zanten sinds 2007 voorzitter van de zaalvoetbalvereniging Vesdo. Vanaf 1997 organiseert de heer van Zanten als vrijwilliger het maandelijks inzamelen van oud papier in het dorp. Hierbij helpt hij zelf ook actief mee.

Ook is Rikwin van Zanten als lid sinds de oprichting in 2015 acief bij stichting de Schager Uitdaging. Tenslotte zet de heer van Zanten zich al jaren in voor de Evenementencomissie Schagerbrug. Hiermee draagt hij bij aan een bruisende dorpsgemeenschap. Een bestuurslid van deze commissie heeft hem dan ook voorgedragen.

Rikwin van Zanten wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.