KOP VAN NOORD HOLLAND - Wie verzint het beste idee om arbeidsmarktvraagstukken in de Kop van Noord-Holland op te lossen? Dat wordt duidelijk in het laatste onderdeel van de bijeenkomst van het Groot Bestuurlijk Overleg (GBO*) op vrijdag 8 februari. Drie ‘dragons’ beoordelen de beste vondsten, waarna de winnaar wordt uitgeroepen. Juryleden zijn Sharon Smit van het RPA, Theo Meskers, bestuurlijk trekker Match2020 en Pieter Kos, voorzitter van het GBO.

Het GBO staat deze keer in het teken van Krachtige Kop voor verbinding rond arbeid. Dit thema wordt geïnitieerd vanuit de vier gemeenten in de Kop, samen met het WSP, het RPA en Match2020. Zo’n 120 deelnemers uit het onderwijs-, zorg- en ondernemersveld ontmoeten elkaar en gaan aan de slag met actuele vraagstukken op het gebied van werk. Het resultaat van de ochtend is een selectie van pitches die wordt voorgelegd aan de dragons.

Tijdens de ochtend duiken we aan de hand van de deep dive methode in de wereld van de arbeidsmarkt. Werk zorgt voor economische zelfstandigheid, versterkt het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan een sterke, regionale economie. Een aantrekkende economie en een krimpende beroepsbevolking in de Kop van Noord-Holland stellen ons echter voor een uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die kan werken, aan het werk is? Hoe zorgen we voor passende opleidingen en hoe kunnen we moeilijk vervulbare vacatures toch zien in te vullen? Op deze ochtend kijken we naar oplossingen en zetten we alvast vervolgstappen in gang.

In de Kop van Noord-Holland werken veel partijen samen aan de arbeidsmarkt, initiatieven van werkgevers, onderwijs en overheid. Bestaande organisaties zijn:

  • Werkgeversservicepunt (WSP), waarin gemeenten en UWV de werkgevers helpen bij personeelsvraagstukken.
  • Programma Match2020 dat projecten ontwikkelt voor een optimale afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de Kop.
  • Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) dat zich inzet voor arbeidsmarktvraagstukken voor de regio Noord-Holland Noord.

Aanmelden gewenst U kunt zich aanmelden bij Florentine de Maar, team communicatie en bestuurszaken gemeente Den Helder. Dat kan door te bellen naar (0223) 67 8190, en mobiel: (06) 101 900 00 of stuur een een mail naar f.de.maar@denhelder.nl