SCHAGEN - Woensdagmiddag 16 februari om 16.00 uur ontving Nelly Teeuwisse – van Ooik uit Schagen een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Marjan van Kampen. Mevrouw Teeuwisse werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit vond plaats in restaurant De Posthoorn, Markt 20 in Schagen. Het regiobestuur NHN van Alzheimer Nederland vierde haar 30 jarige inzet als vrijwilliger.


Nelly Teeuwisse – van Ooik was van 2002 tot 2008 collecte organisator in Breezand voor Alzheimer Nederland.

Vanaf 2003 is zij lid in het dagelijkse bestuur van Alzheimer Nederland, regio Noord-Holland Noord. Binnen het bestuur was zij voorlichter. Zij gaf lezingen op beurzen, evenementen en bij diverse organisaties op uitnodiging. Zo is ze jarenlang gastdocent geweest van het ROC. In januari 2021 is zij gestopt met deze taak, maar blijft ze nog steeds een 'gastvrouw" rol vervullen voor het regiobestuur. In Schagen is mevrouw Teeuwisse ook betrokken geweest bij de oprichting van het Alzheimer Café.

In 2004 trad zij toe in het Netwerk dementie NoordHolland, voor het onderwerp Jong dementerenden. Het Landelijk Dementie programma is regionaal overgegaan in het Platform Dementie NHN en heet inmiddels Netwerk Dementie Noord-Holland Noord. Binnen dit Netwerk is zij jarenlang actief geweest. Zij heeft daar als belangenbehartiger vooral de zaken rondom de betrokken cliënten en hun naasten behartigd.

Mevrouw Nelly Teeuwisse-van Ooik is voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding om haar inzet als vrijwilliger. De inzet die het verschil maakt voor mensen die in aanraking komen met de ziekte Alzheimer.