KRABBENDAM - Zaterdag 26 augustus om 15.00 uur reikte burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen een lintje uit aan Pim Ligthart-Rentenaar.


Al vanaf haar 16de is mevrouw Ligthart-Rentenaar nauw betrokken bij de Kerkelijke gemeente van Krabbendam. Door de jaren heen heeft ze dan ook heel wat verschillende taken uitgevoerd. Sinds 2005 is mevrouw bijvoorbeeld lid van de kerkenraad. Deze raad zorgt voor het functioneren van de kerk. Zij heeft hier de functies van ouderling en diaken bekleed. Als ouderling was zij naast bestuurlijke taken verantwoordelijk voor het afleggen van huisbezoeken. Voor haal rol als diaken was zij betrokken bij de uitgaven van de diaconie. Pim is ook voorzitter van de raad geweest.

Ook zat mevrouw Ligthart-Rentenaar vanaf 2008 bij de redactie van het kerkblad. Hierbij was zij medeverantwoordelijk voor het samenstellen, drukken en rondbrengen van het blad. De laatste jaren kwam deze 4 keer per jaar uit.

Daarnaast is mevrouw Ligthart-Rentenaar ongeveer 12 jaar kerkrentmeester geweest. Als kerkrentmeester ben je verantwoordelijk voor alle geldstromen binnen de kerk, onder andere voor het orgelfonds.

Ook heeft zij in de beroepingscomissie gezeten. Deze comissie komt samen als de kerk een nieuwe dominee aanstelt. Een aantal keer is ze hierbij betrokken geweest.

Tenslotte is zij ongeveer 10 jaar verantwoordelijk geweest voor het maken van het organistenrooster elke zondag. Hiervoor maakte zij een schema, waardoor er elke zondag, en tijdens bijzondere diensten, iemand aanwezig was die het orgel kon bespelen.

Al deze taken heeft mevrouw Ligthart-Rentenaar met grote inzet en toewijding uitgevoerd. Ze wordt beschreven als empathisch, kritisch, en vooral iemand op wie je kan bouwen. Pim is iemand die altijd op de hoogte is van wat er in de gemeente speelt. Haar inzet voor de kerk al deze jaren was van grote waarde!

Na al deze jaren gaat de gereformeerde kerk van Krabbendam haar deuren sluiten. Tijdens de feestelijke aflsluiting op zaterdag 26 augustus werd mevrouw Pim Ligthart-Rentenaar dan ook in het zonnetje gezet en mocht zij haar lintje in ontvangst nemen. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.