SINT MAARTENSBRUG - Vrijdag 12 januari om 16.30 uur reikte burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen een Koninklijke onderscheiding uit aan Alie Veuger uit Sint Maartensbrug. Dat was tijdens de viering van het 25 jarig bestaan van de bridgevereniging "De Uijtkomst" in St Maartensbrug.


Vanaf 2003 is Alie Veuger de penningmeester van de bridgevereniging en zorgt zij bij ziek en zeer en andere afmeldingen dat er vervangers gevonden worden.

Vanaf 1997 is ze penningmeester in het bestuur van de "Stichting Zijper kerken". Naast dat zij de financiële verslaglegging verzorgd, is zij als bestuurslid nauw betrokken bij het bestaansrecht van de "Stichting Zijper kerken" in de breedste zin van het woord.

Al 28 jaar is ze penningmeester in het bestuur van de Stichting "De klok moet luiden". Als vrijwilliger is ze ook betrokken bij het verzorgen van uitvaarten, huwelijken, exposities en optredens in het kerkje in St. Maartensbrug.

Mevrouw Alie Veuger is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.