SCHAGEN - Maandag 17 februari reikte burgemeester Marjan van Kampen – Nouwen een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Hans Duin. Dit gebeurde na afloop van de voorstelling die aan Hans Duin werd opgedragen, in het Scagon Theater in Schagen.


Hans Duin was in de zeventiger jaren penningmeester/bestuurslid van Sport Vereniging (SV) Schagen. Voor sporthal de Spartahal heeft hij zich tussen 1976 en 1996 ingezet als voorzitter en vrijwilliger. Onder zijn leiding vonden 1003 toernooien plaats, werd een uitbreiding gerealiseerd en gold hij als medeoprichter van het Folkloristisch Dansfestival. Deze inzet deed hij onbezoldigd.

Na zijn pensionering zette hij zich verder in voor cultureel Schagen. Zoals de viering van 550 jaar Marktrechten Schagen, die in 2013 liefst 40.000 bezoekers trok. Hans had daarin een zeer voorname rol. Verder is hij uitgever van vijf boekjes: 'De 100 beste voetballers', `Jubileumboek SV Schagen', '75 jaar Wieringermeer', `Toverlicht op de Gracht' en 'Canon van Schagen'. En bedenker van het ludieke Paasveelied, dat op cd is uitgegeven.

Maar ook de Ridderzaaldebatten vanaf 2002 waren zijn idee., Met een goede antenne voor datgene wat er in de samenleving speelde, nam Hans de initiatieven en wist de juiste mensen, organisaties en debatleiders te vinden. De publiciteit van de Slotgrachtconcerten, de Nieuwjaarsmiddag concerten en van Montmartre verzorgde Duin. Hans werd ook voor Meesterlijk Schagen gevraagd, voor de publiciteit en als partner. Bij de organisatie van de Uitmarkt in Schagen zette Hans zich ook altijd desgevraagd in.

Van ‘Kunst Verklaard Schagen’ is Hans Duin de bedenker en initiatiefnemer. Daarom werd hij Koninklijk onderscheiden tijdens een voorstelling hiervan. Cultureel Schagen bedankt hem bij deze onderscheiding voor zijn grote inzet voor sportief en cultureel Schagen, vanaf 1976 tot op heden.