SCHAGEN - Vrijdagavond 22 oktober ontving Arie Dick Muntjewerf een Koninklijke Onderscheiding uit handen van wethouder Joke Kruit. Dit gebeurde in dorpshuis De Kastanjeboom in Dirkshorn.


De heer Arie Dick Muntjewerf (67) woont in Stroet. Hij is al 50 jaar lid van Biljartclub Krijt op Tijd (KOT) in Dirkshorn, In 1999 werd hij secretaris van deze club. Dat is hij nog steeds. De functie van secretaris vult Arie Dick Muntjewerf ruim in. Hij verzorgt niet alleen de notulen en ledenadministratie. Ook doet hij de redactie van de website en facebookpagina. Heel Dirkshorn weet van de activiteiten van KOT dankzij Muntjewerfs bijdragen op de dorpswebsite ‘Dirkshorn Bruist’. Daarnaast zet hij zijn technische kennis in voor de club en promoot hij het biljarten waar hij maar kan.

Hij is van grote betekenis voor de club en de biljartwereld daarbuiten. Sinds 1985 is Muntjewerf arbiter in district Noord West Nederland, in 1987 werd hij na een examen gewestelijk arbiter. Hij is nu clubs-, districts- en gewestelijk arbiter voor het arbiterskorps van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond. Dat houdt in dat hij onder meer wedstrijden leidt bij lokale toernooien, districtswedstrijden en(gewestelijke) finales. Sinds 2020 is hij ook bestuursvoorzitter van het arbiterskorps in district Noord West Nederland.

Daarnaast is hij sinds 2019 vrijwillig chauffeur op de buurtbus Zijpe/Harenkarspel.

De uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding vond plaats tijdens de viering van zijn 50 jarig lidmaatschap. Ook opende biljartvereniging KOT het nieuwe seizoen op deze dag.