SCHAGEN - Twee brandweervrijwilligers zijn zaterdag 6 juli 2019 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De reden dat de heren deze onderscheiding mogen ontvangen is vooral vanwege hun jarenlange inzet voor de vrijwillige brandweer. Dit heeft bijgedragen aan het vergroten van de veiligheid en het welbevinden van de inwoners van de kernen binnen de gemeente Schagen.

De heer M.H.M. Kerens is sinds 01.06.1999 in actieve dienst bij de vrijwillige brandweer van Schagerbrug, post Schagerbrug, en heeft de rang van hoofdbrandmeester en vervult de functies van bevelvoerder, manschap, oefenleider en postcommandant.

De heer T.W.J. Kooijman is sinds 01.03.1999 in actieve dienst bij de vrijwillige brandweer Schagerbrug, post Schagerbrug en heeft de rang van hoofdbrandwacht en vervult de functies van manschap, brandweerchauffeur en chauffeur/pompbediener.