SCHAGEN - Op Koningsdag 2019, zaterdag 27 april, is er in het centrum van Schagen een vrijmarkt. Een jaarlijkse traditie en een hele leuke markt voor kinderen en inwoners van Schagen. Hieronder leest u wat er allemaal te doen is en wat er mag en ook wat er niet mag.

Wie mag er staan?
Kinderen met hun spulletjes zijn van harte welkom. Beroepshandel mag niet. De enige uitzondering hierop zijn ondernemers die al een vergunning hebben om op deze dag een standplaats in te nemen. Ondernemers die hun winkel in het vrijmarktgebied hebben, mogen ook een verkoopplaats innemen voor hun winkel.

Wat is er allemaal te doen?
Naast de vrijmarkt plaats de Stichting Evenementen Schagen (SES) op de Markt in Schagen een springkussen, een “goede doelen tafel” en een podium waarop vanaf 12:00 uur muziekoptredens worden gehouden. Ook zijn de winkels in het Makado centrum open.

Drank
Op de vrijmarkt mogen geen alcoholische dranken worden aangeboden.

Waar mag u staan?
U mag staan op de Markt, Gedempte Gracht, Slotplein, Torenstraat, Nieuwstraat, Nieuwe Laagzijde, Molenstraat en op de Laan. Op de plattegrond kunt u zien waar u mag staan. Op de Markt starten vanaf 12:00 muziekoptredens op een podiumwagen aan de Noordzijde van de kerk. Staat u daar? Dan moet u een voor 12 uur ander plekje zoeken.

Hoe laat mag u al komen?
U mag op 27 april vanaf 06:00 uur een plekje innemen. Zet u voor die tijd een plekje af met lint, tape of verf? Dan wordt dat weggehaald. Kosten voor het weghalen, moet u betalen.

Kunt u er in met de auto?
Tot uiterlijk 07:30 uur mag u met de auto op het terrein. Daarna wordt het terrein afgesloten. Dat geldt ook voor mensen die aan het vrijmarktterrein wonen.

Wat moet ik vrijhouden?
De volgende plekken moeten altijd worden vrijgehouden:
- toegang tot woningen, garages, winkels en/of horeca;
- nooduitgangen en brandkranen;
- op wegen moet altijd een vrije doorgang zijn van minimaal 3.5 meter breed en 4,2 meter hoog i.v.m. de hulpdiensten;
- de toegang tot het parkeerdek van het Makado en de alle ingangen van het Makado.

Hoe laat moet u uiterlijk weer vertrekken?
Het wordt natuurlijk supergezellig. Maar: de markt duurt tot 14:30 uur. Vanaf 14:30 uur begint de gemeente met de afvalinzameling en het weghalen van de verkeersafzettingen.