SCHAGEN - Van vrijdagmiddag 17 juni tot en met zondag 26 juni is er kermis in het centrum van Schagen. Wethouder Hans Heddes: “na twee jaar van afwezigheid door corona is het nu weer mogelijk om dit gezellige feest samen te vieren”. In totaal komen er 28 attracties te staan op de Nieuwstraat, Markt en het Slotplein.

Vanaf dinsdag 14 juni start de opbouw van de kermis. Dan zijn bepaalde wegen afgesloten en dat duurt twee weken. Woensdag 29 juni is de laatste dag van de opruimwerkzaamheden. Op het moment dat de kermis opent, mogen er geen (vracht)auto’s, fietsers of ander verkeer het kermisterrein op. Dit vanwege de veiligheid van de bezoekers en medewerkers van de kermis.

Aanpassingen openbare weg tijdens kermis

In de dagen voor en na de opbouw- en afbouw verwijdert de gemeente lichtmasten, bankjes en bebordingen. Deze worden later weer teruggeplaatst. De fietsenrekken tussen Makado en de kermisattracties (Nieuwstraat) worden, in de periode dat de kermis er staat, verplaatst naar het parkeerterrein vlakbij de winkelwagens van Albert Heijn. Dit om een vrije doorloop te houden naar Makado.

Vragen?

Tijdens de kermis zullen naast de marktmeester van onze gemeente, ook de organisatoren Kabalt en De Voer het aanspreekpunt zijn voor vragen voor inwoners en ondernemers. Nader nieuws over de kermis zelf volgt binnenkort.