SCHAGEN - Ondernemers in dorpen en stad van onze gemeente krijgen deze maand het verzoek om mee te doen aan een onderzoek. Evenals in de voorgaande jaren willen wij en de Ondernemersfederatie Schagen (OFS) weten of de ondernemers uitbreidings- en/of verhuisbehoeften hebben. Het onderzoek bestaat uit een enquête. Met ondernemers die aangeven dat zij uitbereidingsplannen hebben, nemen wij contact op. Om zo de planning al vroegtijdig af te kunnen stemmen en sneller te kunnen helpen.


Resultaten voorgaande jaren

De ondernemers die in de voorgaande onderzoeken hebben aangegeven te willen uitbreiden, zijn inmiddels door ons gebeld. Hierbij vroegen wij hoe zij geholpen willen worden en gaven wij aan wat wij te bieden hebben.

De inzet op uitbreiding van twee bestaande bedrijventerreinen bij Warmenhuizen en Waarland is voortgekomen uit voorgaande onderzoeken. Het uitganspunt hierbij is dat de vitaliteit van de kernen behouden kan worden.

Wethouder Jelle Beemsterboer: “Gemeente Schagen zet zich in voor meer werkgelegenheid en versterking van de economie, daar hoort een proactieve houding bij. Als de gemeente in een vroeg stadium kan inspelen op de plannen, kan een procedure ook sneller verlopen.”