SCHAGEN - Woensdag 17 oktober organiseren we tussen 17.00 – 19.00 uur een inloopbijeenkomst over de verplaatsing van de Schagense Kermis in 2019. De bijeenkomst is in Alpha aan de Loet 13 in stad Schagen.

Door de uitbreiding en de nieuwe entree van het Makadocentrum, de herinrichting van de Nieuwstraat en het nog te bouwen appartementengebouw kan de kermis niet langer plaatsvinden op de Nieuwstraat. Wethouder Hans Heddes: “Na afweging van alle belangen hebben we besloten de kermis bij wijze van proef in 2019 rondom de kerk op de Markt, Loet en Rensgars te vieren. Deze keuze past binnen de uitstraling van Schagen als aantrekkelijke en bruisende regiostad. Rensgars en Loet zijn zonder al te veel hinder goed inpasbaar, waarop een aaneengesloten (rondom de kerk) kermisviering georganiseerd kan worden. Rensgars en Loet vormen qua authentieke uitstraling een sfeervol decor om een gezellig en aantrekkelijke kermisviering te organiseren. De verscheidende horeca op de Rensgars en Loet kan de aantrekkingskracht en gezelligheid van de Schagense kermis zelfs nog versterken. Het kermisterrein zal zich strekken tot aan de Muziektuin.”

Inloopbijeenkomst
Vanwege deze veranderingen organiseert gemeente Schagen op 17 oktober de inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunnen geïnteresseerden tussen 17.00-19.00 uur binnenlopen om vragen te stellen en op de plannen te reageren.

Proef
De gemeente Schagen wil bij wijze van een proef van 1 jaar deze verandering ervaren. Na de kermis 2019 besluit zij of de kermis op deze locatie blijft. De gemeente realiseert zich dat deze keuze ook betekent dat inwoners en ondernemers op de Loet en Rensgars meer te maken krijgen met de leuke en eventuele minder leuke aspecten van de kermis. Daarom spannen wij ons maximaal in om de leuke aspecten van de kermis de boventoon te geven. Dit doet wij door bijvoorbeeld de doorgang van Loet – Rensgars – ’t Noord buiten de openingstijden van de kermis toegankelijk te houden. Daarnaast houden we rekening met het soort attracties dat we op de Rensgars en Loet plaatsen voor wat betreft publieksdoelgroep, afmeting en geluidsniveau. Het kermisterrein loopt via De Markt, Rensgars en Loet tot aan de muziektuin. In de Muziektuin plaatsen wij geen kermisattracties. Wel wordt de Muziektuin gebruikt voor de prijsuitreiking van de kinderkleurplatenwedstrijd. De doorgang Handelsstraat – ’t Noord blijft open.