CALLANTSOOG - Dinsdagavond 28 mei is er inloopavond in Dorpshuis De Kolfweid over toekomstige woningbouw in Callantsoog. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Inwoners van Callantsoog en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Het betreft een visie, dat betekent dat nog niets onherroepelijk vast staat.

Momenteel zijn er twee woningbouwlocaties in voorbereiding in Callantsoog. Dat is locatie Denneweg met zeventien woningen en locatie Abbestederweg met twintig woningen. Gebouwd wordt er al op de locatie van de voormalige Dixiebar ( zeven woningen). “Dat is niet genoeg want de druk op de woningbouw is flink”, zegt wethouder Jelle Beemsterboer. Daarom hebben gemeente en klankbordgroep gezocht naar meer locaties.

De klankbordgroep en gemeente Schagen laten tijdens de avond graag zien welk traject zij hebben doorlopen. Vanaf juli vorig jaar is de groep maandelijks bij elkaar gekomen om onder andere te praten over de meest geschikte bouwlocaties in het dorp. Van elf mogelijke bouwlocaties zijn er uiteindelijk drie kansrijke locaties overgebleven. “Dit zijn in Callantsoog noord de locatie van de voormalige noodcamping, de locatie aan de Jewelweg en een deel van het sportterrein,” zegt Beemsterboer. Voor twee van deze locaties heeft zich zelfs al een ontwikkelaar gemeld. Hiervoor heeft de klankbordgroep kaders geformuleerd, die zij op deze avond graag met de aanwezigen wil bespreken.

Er is nog niets in beton gegoten. De klankbordgroep is druk bezig om met elkaar stappen te zetten. Wethouder Jelle Beemsterboer is die avond aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Kijk voor meer informatie op de pagina Callantsoog groeit.