PETTEN - Op woensdagavond 14 november, vanaf 19.00 uur is in het kerkje van Petten (Plein 1945) een informatieavond over de stand van zaken van de structuurvisie Petten. De avond wordt geopend door wethouder Beemsterboer. Verder betreft het een vrije inloopavond, waarbij medewerkers van de gemeente klaar staan om vragen te beantwoorden. De avond duurt tot maximaal 20:30 uur.

Op 29 mei 2012 is in de voormalige gemeente Zijpe middels een raadsbesluit de Structuurvisie Petten vastgesteld. De afgelopen jaren is onder andere gewerkt aan kustversterking, de tankvallen, het opknappen van het Plein en het aanleggen van de ringweg. Dit jaar is de visie op het resterende deel van de Structuurvisie herijkt, in samenspraak met de klankbordgroep. Binnenkort gaan weer een aantal projecten in uitvoering. Tijdens de inloopbijeenkomst worden hiervan de ontwerpen getoond. Ook staan er nog onderdelen in de wacht. Over al deze projecten willen wij u graag vertellen wat de stand van zaken is.

Programma
19.00 -19.15 uur
inloop

19.15 -19.30 uur
aftrap wethouder Beemsterboer

19.30 - 20.30 uur
mogelijkheid tot bekijken ontwerpen en het stellen van vragen