PETTEN - In Petten staat een zendmast op privégrond, die binnenkort moet verdwijnen. Om toch dekking te houden, heeft T mobile bij ons een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een zendmast nabij de voetbal-en handbalvelden. Het gemeentebestuur wil dat T Mobile eerst uitleg geeft aan de inwoners van Petten wat de effecten van de zendmast zijn. Daarom is er op dinsdagavond 21 mei vanaf 19.30 uur een informatieavond in de MFR aan de Sportweg 5 in Petten.


Elke zendmast is een hoge constructie, voorzien van antennes van meerdere eigenaren. Via de mast worden signalen gezonden en ontvangen. Signalen van telefoons, radio of televisie. De mast steekt hoog boven gebouwen uit voor zoveel mogelijk ongehinderde signalen. De eigenaren van de antennes zijn bijvoorbeeld telecombedrijven.

Voordat het college een besluit neemt op deze aanvraag, willen we een informatieavond houden voor bewoners van het dorp Petten. Het antennebureau zal informatie geven over de effecten van een dergelijke zendmast op de omgeving en volksgezondheid. Deze avond is op dinsdagavond 21 mei 2019 van 19.30 uur tot 21.00 uur, met een inloop vanaf 19.00 uur.

De aanvraag is gedaan door T-mobile. Momenteel heeft dit bedrijf een zendmast nabij camping Corfwater, met een tijdelijke vergunning van twee jaar. De grondeigenaren van de camping hebben het contract met T-mobile opgezegd. Vandaar dat dit bedrijf een nieuwe aanvraag heeft ingediend voor plaatsing van een nieuwe mast, om zo de dekking voor Petten te borgen.

Inwoners van Petten en andere betrokkenen zijn welkom op de informatieavond op 21 mei.