PETTEN - Op maandag 8 oktober organiseert NRG een informatieavond over Tritium-sanering en het historisch radioactief afval.

NRG geeft een presentatie over de door haar geleverde inspanningen om de tritium uit het grondwater te saneren. Ook zal het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, een presentatie geven over hun adviesrapport dat hierover geschreven is. De ANVS, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is ook aanwezig in de zaal om vragen te beantwoorden. Een laatste stand van zaken rondom het opruimen van het historisch radioactief afval wordt deze avond ook gepresenteerd.

Informatiemarkt
Na afloop van de presentaties is een informatiemarkt waar u terecht kunt voor meer informatie over de onderwerpen en in gesprek te gaan met de experts van NRG, ANVS en RIVM. Burgemeester Marjan van Kampen leidt de avond en zorgt ervoor dat er volop gelegenheid is om vragen te stellen.

Locatie: Multifunctionele Ruimte in Petten, Zaal open vanaf 19.15 uur, start programma 19.30 uur met een eindtijd van 21.30 uur.