SCHAGEN - De medewerkers en de gemeenteraadsleden van gemeente Schagen hebben een deel van hun kerstpakket geschonken aan Hospice Schagen. Het Hospice ontving 2140 euro en bleek daar uitermate blij mee.

De voorzitter van de gemeentelijke Ondernemingsraad, Adrie Pater, overhandigde de cheque aan de vertegenwoordigers van de Hospice Schagen en bedankte de gulle gevers. Op het moment van overhandiging was nog niet al het geld binnen. Dat gebeurde een uurtje later. Vandaar dat het bedrag bij de overhandiging nog 1890 euro was en het eindbedrag 2140 euro is geworden.

Lokale ondernemers
Donderdagmiddag 13 december waren de raadsleden en medewerkers bij een interne kerstmarkt. Om te kiezen uit aanbod van lokale ondernemers. Naast de keuze voor producten of cadeaubonnen van de lokale ondernemers konden de gemeenteraadsleden en medewerkers hun kerstpakket ook schenken aan een goed doel. Dat hield in dat de financiële tegenhanger van de producten (50 euro maximaal) geheel of gedeeltelijk werd weggegeven aan het Hospice Schagen.

Hospice Schagen
Hospice Schagen is een kleinschalige instelling waar 24/7 professionals en vrijwilligers palliatieve zorg en ondersteuning bieden aan mensen in hun laatste levensfase. Wanneer genezing niet meer mogelijk is. Iedereen heeft het recht om in een menswaardige en respectvolle omgeving afscheid te nemen van het leven. Sterven in de thuissituatie is voor velen een wens. In sommige gevallen is dat echter niet mogelijk door gezins- of woonomstandigheden of, omdat familie/vrienden de nodige 24-uurszorg niet (meer) kunnen bieden. In dat geval verlenen de verpleegkundigen en vrijwilligers van Hospice Schagen deskundige zorg tijdens de laatste levensfase in een sfeer van rust, warmte en privacy.