SCHAGEN - Op 11 mei kwam de eerste module aan op de bouwplaats aan het Regioplein in Schagen. Onder het toeziend oog van wethouder Jelle Beemsterboer en directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie werd de module op zijn plaats gezet. Aan het Regioplein komen 46 appartementen die modulair worden gebouwd.


Duurzaam, betaalbaar en snel

Wooncompagnie zet zich in voor betaalbaarheid, duurzaamheid en de beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen. Dit modulaire bouwproject is een schoolvoorbeeld waarbij deze drie thema’s naadloos op elkaar aansluiten. Met deze methode wordt kostenefficiënter gebouwd, waardoor de huren zo laag mogelijk kunnen worden houden. Ook zorgt deze manier van bouwen voor beduidend minder afval, minder verkeersbewegingen en oor een aanzienlijk lagere stikstofuitstoot. Verder is de bouwtijd zeer kort, mede vanwege het feit dat de woningmodules binnen in een fabriek worden geproduceerd en kant en klaar op de bouwlocatie worden geplaatst.

Een veilig thuis en snel een beetje

‘We zijn als gemeente Schagen verheugd dat de bouw van dit project, ondanks de Corona beperkingen waar de bouwsector mee te kampen heeft, toch zo snel als mogelijk doorloopt. De druk op de woningmarkt moet drastisch omlaag’, aldus wethouder Jelle Beemsterboer, wethouder Ruimte en Economie. ‘We zijn blij dat we dit project, samen met Wooncompagnie en de aannemer, zo kunnen laten door denderen. Deze trein voor meer sociale huurwoningen moet door.’

Stapelen maar

De modules komen in rap tempo aan op de bouwplaats. Een unieke kans om het stapelen en van de bouwmodules op veilige afstand te volgen. Het kan namelijk zo zijn dat als je een week later langs de bouwplaats fietst er ineens een heel appartementencomplex staat. Hoewel de Corona richtlijnen van 1,5 meter nageleefd worden, is het toch gelukt om de woningen met een geringe vertraging de fabriek uit de laten rollen. Net na de zomer zullen de eerste bewoners hun woning al kunnen betrekken, wat nog eens benadrukt hoe snel deze bouwmethodiek is.

Modulair én keuzevrijheid

Wooncompagnie kiest bewust ook voor modulair bouwen en kijkt verder dan de vooroordelen die er zijn. Een vooroordeel over modulair bouwen is dat alle blokken hetzelfde zijn. Dit project laat zien dat dit niet juist is. Er komen drie geheel verschillende woningtypes, waarmee deze appartementen geschikt zijn voor een veel bredere doelgroep. Modulair bouwen, oftewel het nieuwe bouwen, heeft zich de afgelopen decennia continu doorontwikkeld en geperfectioneerd. Deze snelle bouwmethodiek is steeds vaker het alternatief voor traditioneel bouwen en dat is met de huidige krapte op de woningmarkt gewoon noodzakelijk. Wooncompagnie ziet modulair bouwen als belangrijk onderdeel van de oplossing om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen te verkorten.

Deze woningmodules worden gefabriceerd door Ursem Modulaire Bouwsystemen en de aannemer op locatie is Heddes Bouw & Ontwikkeling.