SCHAGEN - Dinsdagavond 20 december ontving Peter van der Kruit het Compliment van Schagen uit handen van burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen. Dit was bij zijn afscheid als voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Schagen.

Het college van burgemeester en wethouders hebben de taak om de besluiten van de gemeenteraad uit te voeren. De raad controleert met behulp van de rekenkamercommissie of zij dit daadwerkelijk doen en of het op de juiste wijze gaat.

Dit doet de rekenkamer met behulp van onderzoeken over belangrijke onderwerpen als bijvoorbeeld woningbouw en subsidies. Deze onderzoeken voert de rekenkamercommissie zelfstandig uit. Zij kiest hiervoor zelf de onderwerpen, nadat zij de gemeenteraad en inwoners om input heeft gevraagd.

Peter van der Kruit was sinds 1 januari 2015 de voorzitter van de rekenkamercommissie.