GROOTE KEETEN - Op 5 november 2018 start WaakSaam in opdracht van de provincie Noord-Holland met de herinrichting van de Duinweg/provinciale weg N502 in Groote Keeten.

De herinrichting zal de verkeersveiligheid ter plaatse vergroten. De weg wordt tussen de rotonde bij de parkeerplaats en de kruising Helmweg ingericht als een zogenaamde erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km per uur. We leggen twee verkeersplateaus om de snelheid van het verkeer te remmen en er komt een voetpad langs de rijbaan van de Duinweg.

Planning
Startdatum: maandag 5 november
Einddatum: vrijdag 21 december 2018

WaakSaam werkt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot circa 16.00 uur. De totale herinrichting duurt 7 weken waarbij de weg zowel in fase 1 als in fase 2 volledig wordt opgebroken en opnieuw opgebouwd. Wij zorgen ervoor dat Groote Keeten voor de kerstdagen goed bereikbaar is.

Omleidingsroute voor doorgaand verkeer
Om de herinrichting te kunnen realiseren sluiten zij de Duinweg (N502) in twee fases af voor doorgaand verkeer tussen de rotonde en de kruising Helmweg. De afsluiting geldt de gehele periode en ook in de avonduren. Alle verkeersdeelnemers – in fase 1 ook (brom-)fietsers en voetgangers - volgen tijdens de afsluiting een omleidingsroute. Ook Connexxion volgt een omleidingsroute. De bus stopt tijdelijk niet bij de halte Callantsoog – Groote Keeten.

De omleidingsroutes in fase 1.
De omleidingsroutes in fase 2.

Fasering en bereikbaarheid bestemmingsverkeer
Ten behoeve van de bereikbaarheid van de woningen en bedrijven in Groote Keeten wordt het werk in twee fasen uitgevoerd. Beide fases duren ongeveer drie weken. De woningen, appartementengebouwen en de Princen Keet blijven zo goed mogelijk bereikbaar via een route die lokaal wordt aangeven.

Regulier asfaltonderhoud in 2019
In het voorjaar van 2019 voert WaakSaam op het gedeelte van de N502 tussen Groote Keeten en de Callantsogervaart regulier onderhoud uit aan de deklaag van het asfalt. In de winterperiode is het te koud om deze asfaltwerkzaamheden uit te kunnen voeren.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de herinrichting van de N502 stuur dan een e-mail naar het Servicepunt van de provincie Noord-Holland: servicepunt@noord-holland.nl of bel 0800 0200 600 (gratis).