SCHAGEN - De gemeenteraad van Schagen heeft het besluit genomen om de huidige burgemeester, mevrouw M.J.P. (Marjan) van Kampen-Nouwen (56) aan te bevelen voor herbenoeming. Die aanbeveling gaat naar de minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zowel de burgemeester als haar gemeenteraad staan hier alvast positief tegenover.

Marjan van Kampen heeft haar visie op herbenoeming reeds in december medegedeeld aan de Commissaris van de Koning. Dit is door de provincie per brief vastgelegd en naar de gemeente gestuurd.

Van Kampen werd op dinsdagavond 1 oktober 2013 geïnstalleerd als burgemeester van Schagen. Haar ambtstermijn zou op 1 oktober 2019 eindigen. Nu blijkt dat de gemeenteraad positief staat tegenover herbenoeming, kan zij haar werk voortzetten. Het raadsbesluit om de aanbeveling te doen, is gisteravond genomen.

Van Kampen werd destijds beëdigd door de Noord-Hollandse Commissaris van de Koning Johan Remkes. Haar herbenoeming maakt zijn opvolger, de heer mr. Arthur van Dijk, mee. De gemeenteraad van Schagen sprak de nieuwe Commissaris reeds over de gewenste herbenoeming.

Mevrouw Van Kampen is een ervaren bestuurster. Zij was eerder al jaren werkzaam als burgemeester in verschillende gemeenten, waaronder Wieringen, Langedijk en het Zuid-Hollandse Teylingen. In Schagen is zij nu ruim vijf jaar burgemeester.

Van Kampen is blij met de gezamenlijke bereidheid voor de herbenoeming. “Hier spreekt het vertrouwen van de raad uit en daarvoor wil ik hen bedanken. De samenwerking met de raadsleden en de collegeleden is heel prettig. We willen samen vol enthousiasme verder aan de slag en bouwen aan de mooie gemeente Schagen met stad en dorpskernen. Schagen is voor mij een thuis geworden. Daar wil ik de gemeenschap hartelijk voor danken. Het was voor mij daarom nauwelijks een vraag of ik de tweede ambtstermijn wil ingaan. Graag dus.

De gemeenteraad omschrijft mevrouw Van Kampen als een daadkrachtige verbinder die goed kan samenwerken, met een nuchtere, vrolijke aard en een warm hart voor alle mensen. De gemeenteraad herkent in haar een echte burgermoeder die een verbindende kracht binnen de gemeenschap van de gemeente en in de regio tot stand brengt.

De 2e termijn van burgemeester Van Kampen gaat op 1 oktober 2019 in.