SCHAGEN - De uitkomst van een quick scan eind vorig jaar laat zien dat het in ruimtelijk opzicht mogelijk is om op Groenoord naast het nieuwe clubgebouw met kleedkamers een dubbele sporthal met turnhal voor gymnastiekvereniging Lycurgus Advendo te realiseren. Het college van B & W en het bestuur van de Stichting Sportgebouwen Groenoord prefereren deze optie boven renovatie/ nieuwbouw van de sterk verouderde Groeneweghal en Spartahal op twee locaties.


Business case

Op 8 februari 2022 heeft het college van B&W opdracht gegeven om naast het ruimtelijke aspect ook de financiële, maatschappelijke en milieutechnische consequenties in een business case te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek worden eind maart 2022 verwacht.

Vernieuwd sportpark

Op grond van de uitkomsten neemt het college van B&W in april 2022 een besluit. Wethouder Joke Kruit: "Met twee verouderde sporthallen is stad Schagen rijp voor een vernieuwd sportpark. Bewegen en sporten door jong en oud is héél belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners. Met de nieuwe invulling van een open sportpark Groenoord kan gemeente Schagen hier een belangrijke bijdrage aan leveren."