SCHAGEN - Binnenkort wordt een onderzoek gehouden naar koopgedrag in onze provincie. Ook enkele inwoners uit Schagen zullen hierover post ontvangen. De onderzoekers doen hun werk namens de provincie.

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Begin september is daarom in de Randstad een grootschalig onderzoek gestart. Dat onderzoek brengt, net als in 2016, in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt wederom uitgevoerd op verzoek van de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Ook de gemeente Schagen neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Deelnemers gezocht
De inwoners ontvangen namens de provincies een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. Dit is waarschijnlijk in september al gedaan. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via de website www.startvragenlijst.nl/kso2018

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van €25 verloot.

Privacy gewaarborgd
De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2018.

Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.kso2018.nl. Mailen kan naar info@kso2018.nl.