SCHAGEN - Vrijdag 8 februari kwamen Sofie Limmen en Valentina de Ruijter Perez, twee leerlingen uit groep 5 van de Aloysiusschool uit Schagen, langs om burgemeester Marjan van Kampen brieven te overhandigen. In deze brieven vragen de kinderen aan de burgemeester om geen ballonnen meer toe te staan. Dat staat men in de gemeente Schagen eigenlijk al niet toe. In feite doen de kinderen een (inter)nationale oproep.

Slecht voor dieren
Groep 5 ging begin februari met juf Simone de Bruin naar het strand van Petten. Samen met kunstenaar Arnold Gronert zochten zij naar zwerfafval. Gronert heeft bij de strandopgang allemaal kunstwerken gemaakt met zwerfafval: The Wall of Shame. Op het strand zagen de kinderen hoeveel plastic op het strand aanspoelt. Hierdoor kwamen zij op het idee om in brieven aan de burgemeester uit te leggen hoe slecht dit voor is voor de dieren. Zo schrijft Femke Stuijt; “We vonden echt heel veel ballonnen. Ik vraag u om geen ballonnen meer in de lucht te laten, want dan gaan de dieren dood.” En Jens van den Berg schrijft: “Ik schrijf u deze brief, omdat er veel kapotte ballonnen op het strand en in de natuur en in de zee zijn en dan kunnen de dieren doodgaan.” De kinderen hebben ook nagedacht over wat men dan wel kan doen op het strand. Luca Bruin geeft als optie om muziek te maken. Chelsea Bromlewe stelt voor om het feestje binnen te houden, of de ballonnen vast te maken. In totaal kreeg de burgemeester verzoeken van 32 kinderen.

Regels oplaten ballonnen
Als gemeente Schagen hebben we in de Algemene Plaatselijke Verordening geregeld dat het binnen de gemeentegrenzen verboden is ballonnen vrij op te laten in de open lucht. “Want ballonnen gaan op een zeker moment stuk. De stukjes komen in de natuur en zee terecht en de dieren kunnen die weer opeten. Wij vinden de natuur heel belangrijk en daarom staan wij dit niet toe,” legt burgemeester Marjan van Kampen uit. Hopelijk beseffen alle inwoners zich dit ook, want onze buitengewone opsporingsambtenaren kunnen niet overal zijn.

Internationaal
Nu komen er ook ballonnen en plastic op het strand, aangedreven vanuit zee. Daarom doen de kinderen met deze brieven in feite een internationale oproep: om geen ballonnen op te laten en ook geen plastic achter te laten of overboord te zetten. Als gemeente Schagen hopen we dat heel veel mensen in de wereld hier op gaan letten. Dat is duurzaam en daar worden huidige en toekomstige volwassenen gelukkiger van.