SCHAGEN - Veertien vrijwilligers hebben de opleiding tot taalmaatje afgesloten en ontvingen op 3 december hun certificaat. Hiermee zijn er in totaal 30 taalmaatjes beschikbaar om laaggeletterde inwoners van Hollands Kroon en Schagen tijdelijke ondersteuning te bieden. Zij bieden hulp op gebied van lezen, schrijven, luisteren, rekenen, spreken en digitale vaardigheden.

Laaggeletterdheid
Onder de Nederlandse beroepsbevolking van 16 tot en met 65 jaar ligt het percentage laaggeletterden gemiddeld op 11,9%. In onze gemeente ligt dit percentage tussen de 11 en 13%. Er is sprake van laaggeletterdheid als:
  • inwoners met Nederlands als moedertaal en in Nederland op de basisschool hebben gezeten, de taal niet voldoende beheersen;
  • inwoners met een anderstalige achtergrond, die al langer in Nederland zijn, de Nederlandse taal onvoldoende beheersen;
  • inwoners die in eigen land een lage opleiding hebben gehad en voor wie het beheersen van de Nederlandse taal en daarmee zelfredzaamheid problemen oplevert.
Taal voor het Leven
Het project Taalmaatjes wordt uitgevoerd door Wonen Plus Welzijn. Zij doen dit volgens de aanpak en instrumenten van ‘Taal voor het Leven’. Dit is een ondersteuningsprogramma van Stichting Lezen & Schrijven en bestaat onder andere uit het opleiden van taalvrijwilligers.

Taalvaardigheid helpen verbeteren
Deze vrijwilligers volgen de Basistraining ’Taal voor het Leven’ die bestaat uit vier modules van elk één dagdeel. Na afsluiting van deze training wordt de taalvrijwilliger gekoppeld aan een laaggeletterde inwoner om de taalvaardigheden te helpen verbeteren. Afhankelijk van de vorderingen en de behoefte duurt de begeleiding minimaal zes en maximaal twaalf maanden gedurende 1 à 1,5 uur per week.

Ook taalmaatje worden?
Wilt u taalmaatje worden of eerst meer informatie hierover? Neem dan contact op met het servicepunt van Wonen Plus Welzijn op telefoonnummer 0224-291 042.