SCHAGEN - Woensdag 20 juli 2022 was in het gemeentehuis een bijeenkomst met de ouders van jongeren die overlast geven in Schagen. We wilden graag met deze ouders om tafel om aan te geven waar deze groep zich mee bezig houdt, wat de gevolgen kunnen zijn en om te focussen op de mogelijkheden. “Ik vind het goed dat de gemeente dit op deze manier oppakt. Ik wil ook graag complimenten geven aan de ouders die hierbij aanwezig waren en zo open waren over dit toch wel lastig onderwerp. Wij kunnen dit probleem namelijk niet zelf oplossen. Hiervoor moeten we samen met de ouders of verzorgers kijken hoe we deze jongeren weer op het rechte pad krijgen en houden,” aldus burgemeester Marjan van Kampen.


Diverse onderwerpen besproken

Het resulteerde in een constructieve avond voor zowel de ouders als voor politie, jongerenwerk en ons. Van de uitgenodigde ouders en verzorgers van de jongeren hadden slechts 4 van de 9 gereageerd en zijn er uiteindelijk 2 ouders naar de bijeenkomst gekomen. “Ik had op meer mensen gehoopt,” zegt burgemeester Van Kampen-Nouwen. “Wij vinden het niet alleen belangrijk dat ouders en verzorgers weten waar en met wie hun kind zich ophoudt, waar hij of zij mee bezig is maar ook waar je als ouder of verzorger aan kan kloppen voor hulp. Dit kan bijvoorbeeld bij het Wijkteam van onze gemeente.”

Aanpak

In verband met de overlast van problematische jeugdgroepen pakken wij, samen met de politie en het jongerenwerk, dergelijke groepen zowel preventief als repressief aan. Zij nemen verschillende maatregelen die er op zijn gericht om de overlast die de groep veroorzaakt, terug te brengen. Denk hierbij aan het uitschrijven van boetes, het opleggen van een tijdelijk gebiedsverbod of een last onder dwangsom, maar ook het organiseren van activiteiten door jongerenwerk en het openstellen van het talentenhuis.

De bijeenkomst was in samenwerking met de jeugdcoördinator van de politie, een vertegenwoordiger van Link jongerenwerk. Vanuit ons waren de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa), wijkteam consulent Jeugd en Openbare Orde en Veiligheid (OOV) aanwezig.