SCHAGEN - De gesprekken tussen de Tiny House CPO-vereniging Nescio (locatie; Nes-Noord), haar vertegenwoordigers en de gemeente Schagen zijn tot nader order opgeschort. Dat betekent dat het overleg is stilgezet. Het college van burgemeester en wethouders is teleurgesteld en eigenlijk verrast dat Nescio de gesprekken afbreekt, na zoveel gezamenlijke inspanningen en gesprekken.


In de afgelopen maanden zijn er op allerlei verschillende niveaus gesprekken geweest tussen Nescio en de gemeente. Burgemeester en wethouders hebben zeer veel capaciteit -inclusief mediation- ingezet om dit experiment voor beide partijen tot een goed einde te brengen. In het laatste constructieve overleg zijn beide partijen met huiswerk uit elkaar gegaan. Nescio heeft het college vandaag laten weten het op korte termijn geplande overleg af te zeggen. In plaats daarvan wil Nescio aanstaande donderdag de media en de gemeenteraad uitnodigen. Het college van burgemeester en wethouders ziet dat Nescio een constructief gesprek inruilt voor een brede bijeenkomst.

De gemeenteraad heeft aan burgemeester en wethouders opdracht gegeven om een Tiny house-pilot waar te maken. Uitgangspunt van het college is en blijft daarom: een Tiny house pilot van tien jaar op het voormalig voetbalveld Nes-Noord. Het college moet hierbij wel uitgaan van de afspraken zoals die normaal gesproken worden opgenomen in huurovereenkomsten die de gemeente sluit. Burgemeester en wethouders moeten immers iedereen gelijk behandelen. Ook moet het college de eigen handelwijze kunnen verantwoorden richting de Raad én richting andere inwoners. Tijdens de gesprekken met Nescio hebben burgemeester en wethouders de aangenomen motie van de gemeenteraad als een steun in de rug ervaren, om Nescio meer dan eens tegemoet te komen. Het college is, met dit mandaat in gedachten, écht ver gegaan. Blijkens de stap van Nescio worden de tegemoetkomingen, die al op het randje liggen van tot waar het college kan gaan, niet als ver genoeg ervaren door de vereniging.

Het college vindt het niet passend om inhoudelijk in te gaan op de conceptovereenkomst en de punten waar geen overeenstemming over is bereikt. Het college hoopt dat Nescio ervoor kiest weer aan tafel te komen.