WAARLAND - Maandag 4 juni om 14.15 uur ondertekenden Bouwend Waarland en de gemeente een intentieovereenkomst om te komen tot ontwikkeling van Veluweweg 44 in Waarland. Hier, op de plaats van voormalige bedrijfsgebouwen, zijn woningen gewenst.

Burgemeester en wethouders stemden op 15 mei voor de ondertekening van de intentieovereenkomst. Daarmee wordt herontwikkeling van Veluweweg 44 mogelijk. Op dit adres staan nu bedrijfsgebouwen van een voormalig loonbedrijf.

Nu de intentieovereenkomst is ondertekend, kan de initiatiefnemer het plan uitwerken. Eerst moet in het plan staan hoeveel woningen op deze locatie kunnen komen. Dat aantal wordt opgeteld in het regionale woningbouwprogramma, mits de gemeenten in de regio hiermee instemmen. Ook is aanpassing van het bestemmingsplan nodig. De intentieovereenkomst is het begin van de procedure, daarna is er nog veel te regelen, waardoor het nog een tot twee jaar zal duren voor het plan kan starten.

Hoeveel en welk type woningen er gebouwd zullen worden, is op dit moment dus nog niet bekend. Wel is duidelijk dat, als de woningen er komen, ze de tweede lijnbebouwing achter de Veluweweg worden. De sloopkosten van de loodsen zijn te betalen vanuit de opbrengst van die woningbouw.

De partijen die zich samen voor deze woningbouw sterk maken, zijn: Bouwend Waarland (John Dekker en Maikel Gielens)en gemeente Schagen. Wethouder Jelle Beemsterboer ziet graag dat de ontwikkeling er komt. “Elk dorp moet naar verhouding in woningbouw kunnen groeien. Ook Waarland. Dit is een mooie kans om overbodig geworden bebouwing te vervangen door huizen waarin weer veel Waarlanders kunnen wonen.”

Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst verbinden partijen zich aan de eerste stap: het gericht onderzoeken van de haalbaarheid. De ondertekening vond plaats in het gemeentehuis.