SCHAGEN - Met vijf achtereenvolgende besluiten heeft de gemeenteraad de bouw van ruim tweehonderd woningen mogelijk gemaakt. Dat zeer tot tevredenheid van de kersverse wethouder Simco Kruijer (Wonen en Economie). In zijn eerste week als wethouder is de aanzet gegeven tot de bouw van 133 sociale koopwoningen, 46 woningen in het midden dure segment en 24 duurdere woningen.


Aan de Parallelweg in Schagen, tussen de Loet en de Handelsstraat, komt een gebouw met 19 appartementen voor koopstarters. Hier was al een ontwerpbestemmingsplan voor gepubliceerd. De raad heeft nu ook de nota van zienswijzen en het gewijzigde, definitieve bestemmingsplan vastgesteld.

Met een verzamelplan zijn drie afzonderlijke woningen mogelijk gemaakt. Een aan de Terpweg 2 in Tuitjenhorn, een aan de Weelweg tussen 14 en 18 in Waarland en een aan de Oostwal 128 in Warmenhuizen.

Ook werd een volgende stap gezet voor woningbouwproject Bogtmanweg in Tuitjenhorn. De raad heeft hiervoor het beeldkwaliteitsplan en de grondexploitatie vastgesteld. Er komen 22 ‘goedkope’ koopwoningen en 12 sociale huurwoningen (dus totaal 34 in het ‘goedkope’ segment), 24 midden dure koopwoningen en 7 midden dure huurwoningen en 13 duurdere koopwoningen. Het gaat vooralsnog om 78 woningen, waarvan 40% sociale woningbouw. Mogelijk wordt het aantal van 78 woningen nog uitgebreid naar 80.

Al eerder had de gemeenteraad gevraagd om onderzoek waar kleine, flexibele woonvormen kunnen komen voor jongeren, spoedzoekers en andere woningzoekenden. Er zijn drie plekken gevonden: in Schagen, Oudesluis en Sint Maartensbrug. Met het project ’Kleine flexibele woonvormen’ kunnen op deze locaties 81 sociale woningen gebouwd worden. De gemeenteraad stelde hiervoor het gecoördineerd bestemmingsplan Piet Ottstraat (Schagen, 44 sociale huurwoningen) en Melchiorstraat (Oudesluis, 12 sociale huurwoningen)vast. Daarmee is de bouw van 56 van de 81 woningen reeds mogelijk gemaakt.

Tenslotte heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Dijkzicht Schagerbrug vastgesteld. Hier komen maximaal 47 woningen en de indeling is: 10 ‘goedkope’ koopwoningen en 14 sociale huurwoningen, 15 midden dure koopwoningen en 8 dure koopwoningen.

De gemeenteraad en wethouder Kruijer zijn blij met deze besluiten voor 203 woningen, omdat de vraag naar woningen erg groot is. “Daarom zetten we vol in op de bouw van zoveel mogelijk woningen,” zegt wethouder Kruijer.