BURGERBRUG - De voormalige St. Jozefschool in Burgerbrug (nu Oldskoel) is al langer het onderwerp van veel discussie en misverstanden in het dorp. Zo erg dat de gemeenteraad besloot om over de verkoop en gang van zaken een onafhankelijk ‘feitenrelaas’ te laten maken. Dat onderzoek betrof niet alleen de gemeentelijke verkoop van het pand aan stichting Oldskoel en of dat wel zuiver is gegaan. Ook keken de onderzoekers naar de oorzaak van al die misverstanden. Hun conclusie is dat er geen problemen zijn geweest met de integriteit, maar dat de communicatie met de inwoners erg slecht was. De gemeenteraad heeft hiervan kennis genomen en het feitenrelaas vastgesteld. Het college is op pad gestuurd om de communicatie te verbeteren.


Het feitenrelaas staat op de website van de gemeenteraad, bij de agenda van 15 februari. Hierin staat dat burgemeester en wethouders niet communiceerden met de Dorpsraad over de verkoop van het oude schoolgebouw aan stichting Oldskoel. Dat blijkt de grootste oorzaak van de misverstanden. Vooral pagina 9 van het rapport geeft hiervan een interessant beeld. Zo dacht men dat het pand zondermeer voor 1 euro was verkocht, of dat er zeer spoedig starterswoningen zouden komen. Beide niet het geval, maar het college heeft hierover niets aan de inwoners en dorpsraad uitgelegd. “Het is daarom dat ik een compliment maak aan de Dorpsraad, die zich enorm heeft ingezet om zaken toch duidelijk te krijgen,” zegt burgemeester Van Kampen. “En dank aan de onderzoekers. Het feitenrelaas heeft duidelijk gemaakt hoe het is gegaan, misverstanden weggenomen en duidelijkheid gegeven, zodat de gemeenteraad een streep onder deze kwestie kon zetten.”

Te leren valt dat de kwestie voorkomen had kunnen worden met goede communicatie tussen alle betrokken partijen. De gemeenteraad heeft het feitenrelaas unaniem vastgesteld, inclusief de aanbevelingen.

De activiteiten van Oldskoel hebben brede steun van de gemeenteraad. De raad waardeert hun culturele en maatschappelijke activiteiten voor Burgerbrug en omgeving. De raad besloot op 15 februari ook om financiële hulp aan Oldskoel te geven, voor dringende reparaties aan het pand. Mogelijkheden voor de lange termijn onderzoeken vindt de raad niet aan de orde zolang stichting Oldskoel eigenaar van het pand is en het voor genoemde doelstelling gebruikt. Tenslotte stelde de raad vast dat de wethouders geen schending van de integriteitsregels pleegden.