SCHAGEN - Tijdens de raadsvergadering dinsdagavond 26 april stemde de gemeenteraad unaniem in met het voorstel voor de bouw van 300 woningen. Deze woningen worden voor 20 jaar geplaatst met een tijdelijke vergunning en worden ingezet om mensen die vluchten uit Oekraïne te huisvesten. Na de oorlog in Oekraïne komen de woningen beschikbaar voor reguliere woningzoekenden.


“Het voorstel is snel tot stand gekomen. Hierdoor hadden de gemeenteraadsleden nog veel vragen. Des te mooier is het dat zij nadat zij de antwoorden hadden gekregen, het college het vertrouwen gunden om op deze weg door te gaan en unaniem voor het voorstel hebben gestemd,” licht wethouder Jelle Beemsterboer toe. “Hiermee geeft de gemeenteraad aan dat de extra vraag naar woonruimte door de oorlog in Oekraïne niet ten kosten moet gaan van bestaande groepen woningzoekenden op de toch al veel te krappe woningmarkt. Daarnaast moeten deze bouwprojecten niet zorgen voor vertraging van de reguliere bouwprojecten.”

4 tijdelijke bouwlocaties

Voor de bouw van in totaal 300 tijdelijke wooneenheden hebben wij 4 locaties aangewezen. Deze locaties zijn: Schagen Oost, het gebied tussen Tuitjenhorn en Warmenhuizen, het voormalige HHNK-terrein ten zuiden van Petten en Parallelweg 45 in ’t Zand. Op deze locaties werken wij samen met lokale bouwbedrijven aan woningen die 20 jaar kunnen blijven staan. Daarvoor wordt ontheffing aangevraagd op basis van de Crisis en Herstelwet bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Door die termijn is het haalbaar en betaalbaar om nu snel extra woonruimte te creëren, zonder te concurreren met andere groepen woningzoekenden. Een aantal omwonenden van de locaties sprak ook in bij de gemeenteraad. Zij waren kritisch over de snelheid, maar ook begripvol voor de situatie. Wethouder Beemsterboer geeft aan snel met alle omwonenden in gesprek te gaan. Het doel is om de eerste 30 woningen al deze zomer te realiseren, dus ook het overleg wordt snel gepland.

Andere opvangmogelijkheden

Naast de tijdelijke bouwlocaties staan wij tot 31 december 2023 toe dat Oekraïense vluchtelingen mogen wonen in vakantiewoningen of stacaravans. Ook worden er nu al veel mensen opgevangen in gastenverblijven of bij mensen thuis. Wij verlenen medewerking aan het tijdelijk huisvesten van Oekraïense vluchtelingen in een bestaande wooneenheid bij een woning of het tijdelijk plaatsen van een wooneenheid op het perceel van een woning. Deze woningen kunnen, net zoals nu ook mantelzorgwoningen, voor 10 jaar worden vergund. Zolang de oorlog in Oekraïne om opvang vraagt worden de woningen ingezet voor deze groep, daarna mag er ook regulier gehuisvest worden voor bijvoorbeeld starters die een woning zoeken.

Meer informatie is terug te vinden op www.schagen.nl/oekraine.