SCHAGEN - De gemeenteraad gaat in gesprek over de toekomst van de binnenstad. Een goed functionerende binnenstad speelt in op nieuwe ontwikkelingen, wat kan de gemeente daarvoor betekenen? Het initiatief voor het gesprek is door de gemeenteraadsfracties genomen. Op maandagavond 30 september praat de raad daarover in het gemeentehuis. Inloop vanaf 19.00 uur, om 19.30 uur begint de beeldvormende vergadering. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Wethouder Jelle Beemsterboer begint de avond met een introductie. Er gaat veel goed in de binnenstad, met de succesvolle horeca rond het plein, de nieuwbouw van het Marktstad hotel, de vernieuwde Nieuwstraat en de aanstaande verbouwing van het Makado. Aan de andere kant is het ook belangrijk om in te blijven spelen op ontwikkelingen zoals online winkelen. Aan de hand van feiten en cijfers wordt een beeld gegeven van bedreigingen en kansen. Vervolgens geeft Barbara Heebels van Platform31 een lezing getiteld: ‘de binnenstad van de toekomst’. Daarna gaan de mensen in groepjes uiteen om te praten over hoe we de kracht van de binnenstad voor volgende generaties kunnen behouden en wat daarvoor nodig is.

De bijeenkomst is beeldvormend, dus er worden geen besluiten genomen. Het gaat om het krijgen van informatie en leren van elkaar. Alle belangstellenden zijn bij deze van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor wel even aanmelden via het aanmeldformulier.