SCHAGEN - In de oordeelsvormende vergadering van 27 januari discussieert de gemeenteraad over het verkeersplan voor het centrum van Schagen. Dit plan is opgesteld door de gemeente, na een participatieproces en verschillende onderzoeken.


Het concept plan dat is opgesteld bestaat uit 16 maatregelen die het centrum van Schagen op het gebied van verkeer veilig, bereikbaar en flexibel moet maken. De maatregelen bestaan onder andere uit het afsluiten van een deel van de Markt voor motorvoertuigen en een herinrichting van de Markt en Gedempte Gracht met minder parkeerplekken en meer ruimte voor groen en parkeren van de fiets. Wat betreft parkeren blijft dit in het centrum gratis, maar wordt dit wat meer verplaatst naar de randen van het centrum. Met goede verwijzing en nieuwe parkeerterreinen wordt dit mogelijk gemaakt. Andere belangrijke maatregelen zijn een behoud van de huidige situatie aan de Thorbeckestraat. Deze straat is eenrichtingsverkeer en daar geldt een vrachtwagenverbod. Ook de Oosterstraat blijft gesloten voor doorgaand verkeer. Daarnaast wordt een logischere categorisering van wegen in 30 km/u en 50 km/u aangebracht. Er komen geen nieuwe beperkingen voor de bevoorrading van het centrum en in de toekomst komt er een haalbaarheidsonderzoek over het autoluw of autovrij maken van het centrum.

Het plan is tot stand gekomen na een participatieproces, begeleidt door de Argumentenfabriek. Onderdeel van het proces waren verschillende denksessies met belanghebbenden, een online enquête en een bijeenkomst. Daarnaast is er onder andere gebruik gemaakt van gegevens uit een parkeeronderzoek. Wethouder Heddes: “De verschillende belangen maken het niet makkelijk om een plan op te stellen. Toch denk ik dat we met dit plan uit de voeten kunnen en veel mensen weten te overtuigen. Het staat voor een verbetering van niet alleen het verkeer in het centrum, maar ook van de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het centrum.”

Het concept plan is te vinden op de gemeentelijke website. De vergadering is dinsdagavond 27 januari live te volgen via de website van de raad. Een besluit van de gemeenteraad over dit plan staat vooralsnog gepland op de vergadering van 15 februari.